Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2007


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2006-09-01 till och med 2007-08-31 för föreningen Djursholm

Indians BK.

 

Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt nionde verksamhetsår 2006/2007 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året förbättrat budget – och uppföljningsrutiner vilket givit en god överblick och bra förutsättningar för beslut om satsningar i närtid och med sikte på att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren. Budgeten för verksamhetsåret 2006/2007 är innehållen och resultatet är + 26035 kronor. Det föreslås föra överskottet i ny räkning. Föreningens ekonomiska mål är väl uppfyllt för verksamhetsåret.  Klubben har under året ökat omsättningen med 5 %

Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat och väljs för två år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2005/2006 haft följande funktionärer:

Styrelse

Per Malmqvist, Ordförande                                     

Helen Fasth-Gillstedt, Styrelseledamot                             

Rolf Lundgren, Styrelseledamot                             

Robert Berglund, Styrelseledamot                             

Staffan Malm, Styrelseledamot                                                                                       

Tytte Siösteen, Styrelseledamot

Marie Malmqvist, Adjungerad

Rasmus Egnefors, Adjungerad i styrelsen, ordförande i USEK          


Revisorer

Anders Hellsten, Revisor                                                                        

Valberedning

Karin Malmqvist, Ordförande

 

Under året har Tytte Siösteen invalts som styrelseledamot. Rasmus Egnefors har under året valts som ordförande för den nybildade ungdomssektionen och är adjungerad i styrelsen. Elisabeth Frostell har efter stort och uppskattat arbete under flera år avgått från styrelsen. Jonas Höglund har avgått som herrlagets representant i styrelsen.

 

Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits tio styrelsemöten.

                                                         

Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Danderyds Gymnasium, Stocksundsskolan och Norrängsgården. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Handslaget 

Bingoalliansen

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 375 medlemmar varav 345 i åldrarna 7 till 20  år. 17 lag har deltagit i Stockholm Basketboll Cup och under våren i Lions Cup. Ett herrlag har spelat i div. II och ett damlag i div. III. Största framgången för klubben under året är P 94 som tog sig till final och vann Stockholm Basketboll Cup. P 94 vann dessutom Billy Basket cup i Eskilstuna. 

 

Serie

Lag

Serie

Lag

Herrar  Div. II Damer  div. III
P 89 div. I U 20 Damer C
P 91 Elit 
P 92 Elit F 92 div. I
P 93 Elit  F93 div. I
P93 div. I
P94 Elit F 94 div. I
P 95 Div. 1 F 95 div. I
P96 Div. 1 F96 div 1
P97 Div. 1 F97 div 1
                                                                                     

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 7 lag i åldrarna 97 och 98. Lagen har deltagit i Norrortsligan och i Lions Cup.

 

Turneringar

Åtta lag med lagledare och några föräldrar deltog detta år i turneringen i Göteborg. P 94 gick till semifinal.

6 lag deltog i Billy Basket cup i Eskilstuna. P 94 vann sin årsgrupp.

1 lag i Blackeberg cup.

Motionsbasket

Under året har ett 20-tal herrar spelat motionsbasket under ledning av Per Malmqvist en gång i veckan. ”Gubblaget” har också under året spelat en match mot Djursholm Indians herrlag. ”Gubblaget” visade att de fortfarande kan spela och vann över herrlaget. Under året har även ett damlag, Djursholm ”60's” bildats som spelat 1 gång i veckan. Djursholm ”60's” har även de spelat en match mot ärkerivalen Åkersberga med knapp förlust som resultat.

Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

•Kul och klubbkänsla !!!

•Coacherna är A och O…

        – Coachskolan lär våra ”aspiranter” och ”trainees” ledarskap på ett kul sätt
          och bygger långsamt

  – Som coach får man stöd och utvecklas vidare

•Bredd går före topp

  – vi är en liten klubb som satsar på Basketskolan och ungdomslagen

  – liten men naggande god…

  – gärna slåss i tunga serier och turneringar

 

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön. Den omprioritering av resurser från Herrlag till ungdomsverksamheten som styrelsen beslutade om under förra verksamhetsåret har genomförts vilket frigjort tid, engagemang och resurser till ungdomsverksamheten. Under kommande år behålls herrlaget men förändras och blir en del i en satsning för de äldre ungdomar som vill fortsätta att utveckla sig.

 

Under året har klubbens satsning på att utbilda unga coacher gett ett mycket bra resultat. Klubben har startat en treårig Traineeskola med deltagare från åldrarna 12 år och uppåt. Intresset har varit stort och 14 nya traineer har fortsatt sin utbildning. En första examination av de nya coacherna genomfördes i augusti. Satsningen har inneburit att klubben inför säsongsstarten 2007/08 är väl rustade med bra utbildade coacher.  Klubben avser att fortsätta satsningen under kommande år med intag av nya Aspiranter en gång om året.

 

Ett försök med en ”pröva på dag” genomfördes i samband med examinationen av coacher. Intresset var över förväntan, 50 ungdomar i åldrarna 5 till 10 år kom och flertalet skrev upp sig för att fortsätta spela.

 

”Friday Nigths” har under året fortsatt och varit ett mycket uppskattat och återkommande aktivitet. Var tredje vecka har det varit öppet hus på fredagskvällen i Fribergahallen.  Här har ungdomarna kunnat spela basket och andra spel, softa och umgås. Satsningen har varit en stor succé med upp till 35-40 aktiva spelare i alla åldrar mellan 9 och 16 år. Satsningen fortsätter kommande år.

 

Under året har Marie Malmqvist varit heltidsanställd vilket givit ett mycket gott resultat. Förutom coachsatsningar, Friday Nigths, tränare för två lag och att hålla i basketskolan har Marie varit ute i skolorna med hjälp av handslagsbidrag och visat upp basket. Detta har gett klubben ekonomisk ersättning och bra marknadsföring. Vidare har Marie arbetat fram en manual för alla coacher i basketskolan.

 

Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger i huvudsak på ideellt arbete.  Kansliet har under året varit obemannat under hela säsongen. Löpande verksamhet har skötts med hjälp av ideellt arbetande styrelseledamöter. Klubben kommer framöver att omprioritera resurser för att konsolidera administrativa arbeten, som tidigare förtjänstfullt skötts av Staffan Malm.  Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).

Marie Malmqvist har varit anställd motsvarande 100% under året. Peter Falk har varit anställd motsvarande 50 % och Ronnie Vaerlien motsvarande en 25 % tjänst.

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

 

Kommande verksamhetsår

För kommande verksamhetsår har styrelsen under våren 2007 beslutat att göra ytterligare satsningar för att stärka klubbens mål och filosofi. Det innebär bl.a. klubben kommer att göra vissa investeringar i enhetliga matchkläder. Ett viktigt mål för kommande verksamhetsår är att få till stånd en effektiv och smidig administration, ett arbete som påbörjats under våren 2007.  Styrelsen har också beslutat om en mindre höjning av spelaravgifter för att garantera en fortsatt sund ekonomi som ger utrymme för ytterligare satsningar på ungdomsverksamheten.

 

Danderyd 2007-10-09

 

Per Malmqvist

Staffan Malm

Helen Fasth-Gillstedt

Rolf Lundgren

Robert Berglund

Tytte Sjösten

Uppdaterad: 18 SEP 2010 15:06 Skribent: Kent Andersson

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info