Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2008


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2007-09-01 till och med 2008-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

 

Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt tionde verksamhetsår 2007/2008 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året fortsatt att förbättra budget – och uppföljningsrutiner vilket givit en god överblick och bra förutsättningar för beslut om satsningar i närtid och med sikte på att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren. Budgeten för verksamhetsåret 2007/2008 är innehållen och resultatet är + 16415 kronor. Det föreslås föra överskottet i ny räkning. Föreningens ekonomiska mål är väl uppfyllt för verksamhetsåret.  Klubben har under året ökat omsättningen med 15 %

Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat och väljs för två år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2007/2008 haft följande funktionärer:

Styrelse

Per Malmqvist, Ordförande

Helen Fasth-Gillstedt, Styrelseledamot

Rolf Lundgren, Styrelseledamot

Robert Berglund, Styrelseledamot

Elisabeth von Uthmann, Styrelseledamot

Tytte Siösteen, Styrelseledamot

Marie Malmqvist, Adjungerad, Klubbdirektör

Rasmus Egnefors, Adjungerad i styrelsen, ordförande i USEK

Revisorer

Anders Hellsten, Revisor                                          

Valberedning

Karin Malmqvist, Ordförande

Under året har Elisabeth von Uthmann invalts som styrelseledamot. Rasmus Egnefors har under året varit ordförande för ungdomssektionen och är adjungerad i styrelsen. Staffan Malm som varit med och lagt grunden för basketen i Djursholm har under året avgått från styrelsen. Staffan har haft och fortsätter att ha en stor betydelse för basketen inom Djursholm Indians. Staffan ha r under året fortsatt vara aktiv som tränare för P92 och klubben hoppas på Staffans fortsatta engagemang. 

Under året har också Anders Hellsten avgått som klubbens revisor efter att på ett förtjänstfullt sätt verkat för klubben under många år. Till ny revisor har Michael Mononen valts.

Per Malmqvist har aviserat att han efter flera år som styrelseordförande önskar avgå. Han kommer att kvarstå som styrelsemedlem och även ansvara för klubbens kansli. Till ny ordförande har valberedningen föreslagit Rolf Lundgren.

Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits tio styrelsemöten.

Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Danderyds Gymnasium, Samskolan, Stocksundsskolan och Norrängsgården. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 

Bingoalliansen

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 375 medlemmar varav 345 i åldrarna 7 till 20 år. 17 lag har deltagit i Stockholm Basketboll Cup och under våren i Lions Cup. Ett herrlag har spelat i div. III och ett damlag i div. III. Största framgången för klubben under året är P 94 tog sig till final och för andra året i rad vann Stockholm Basketboll Cup.  P 94 kom tvåa i Göteborg Basketball cup som är en av FIFA arrangerade Europaturneringar.  F93 gick till final i Lions Cup och slutade tvåa.

 

Lag

Serie

Lag

Serie

Herrar   Div. III Damer div. III
P 91 Elit B U 20 Damer C
P 92 Elit B
P 93 Elit B F93 div. I
P93 div. I
P94 Elit A F 94 div. I
P94 Div 1A
P95 Div. 1 F 95 div. I
P96 Elit F96 Elit
P96 Div 1
P97 Div. 1B F97 Elit
P98 Div. 1

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 8 lag i åldrarna 98 och 99. Lagen har deltagit i Norrortsligan och i Lions Cup.

Turneringar

P94 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. De placerade sig på en bra 7:e plats

Åtta lag med lagledare och några föräldrar deltog detta år i turneringen i Göteborg. P 94 gick till final. F93 gick till B final

6 lag deltog i Billy Basket cup i Eskilstuna. F 96 vann B final.

P95 spelade turnering i Finland

5 lag spelade i Blackeberg cup. P94 placerade sig trea

Motionsbasket

Under året har ett 30-tal herrar spelat motionsbasket under ledning av Per Malmqvist en gång i veckan. ”Gubblaget” har också under året spelat en match mot Djursholm Indians herrlag. Några av de som tränar på måndagar deltog under sommaren i EM i Italien så klassen på ”Gubblaget” är fortsatt hög. Under året även det äldre damlaget, Djursholm ”60's” spelat 1 gång i veckan.

Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

Kul och klubbkänsla !!!
- över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar
- engagerade föräldrar och publik på matcherna
- mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O…
- Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher
   ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt
- coacher ska ha bra nätverk
- coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd går före topp
- fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen
- hög kvalitet för att utveckla basketen och social
  mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
- vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

 

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön. Den omprioritering av resurser från Herrlag till ungdomsverksamheten som styrelsen beslutade om för två år sedan har genomförts vilket frigjort tid, engagemang och resurser till ungdomsverksamheten. Under kommande år behålls herrlaget men förändras och blir en del i en satsning för de äldre ungdomar som vill fortsätta att utveckla sig.

Under året har klubbens satsning på att utbilda unga coacher gett ett mycket bra resultat. Inför säsongstarten har klubben inga problem med att hitta coacher, tvärtom är det upp till tre coacher med trainees i flera lag. En andra examination genomfördes i augusti där tre nya coacher examinerades. Intresset är fortsatt stort och inför kommande verksamhetsår har 12 nya traineer påbörjat utbildning.  Klubben avser att fortsätta satsningen under kommande år med intag av nya Aspiranter en gång om året.

”Pröva på dagen” genomfördes för andra året i samband med examinationen av coacher. Intresset var även i år stort, 50 ungdomar i åldrarna 5 till 10 år kom och flertalet skrev upp sig för att fortsätta spela. Prova på dagen är också ett bra sätt att få kontakt med basketintresserade föräldrar och i år lyckades vi åter värva nya vuxen tränare.

”Friday Nigths” har under året fortsatt och varit ett mycket uppskattat och återkommande aktivitet. Var tredje vecka har det varit öppet hus på fredagskvällen i Fribergahallen.  Här har ungdomarna kunnat spela basket och andra spel, softa och umgås. Satsningen har varit en stor succé med upp till 35-40 aktiva spelare i alla åldrar mellan 9 och 16 år. Satsningen fortsätter kommande år.

Klubben har fortsatt att bredda satsningarna mot mer ledarskapsträning och att vidga vyerna för våra medlemmar utanför själva idrottssatsningen.

Under våren genomfördes för första gången en tre mot tre turnering, Basket Bygger Broar. Turneringen blev en stor succé med 70 deltagande lag i åldrarna födda 96 och äldre. Turneringen, som kommer att bli årligen återkommande, har ett mångfaldssyfte och vi bjöd medvetet in lag med olika etnisk bakgrund för att ungdomar och ledare på ett lättsamt sätt ha roligt och lära känna varandra. Med hjälp av vuxna förberedde och genomförde ungdomssektionen turneringen på ett strålande sätt. Från klubbens sida var detta en möjlighet för ungdomar att få lära sig att driva ett stort projekt.

Klubben har också haft två olika läger. Ett läger tillsammans med Täby och Åkersberga för de yngre åldrarna som föll väl ut. En förhoppning är att kunna bygga vidare på liknande samarbeten i Norrort. Ett andra läger för äldre spelare har genomförts under rubriken ”med kroppen som verktyg”. Här prövades olika tekniker som yoga, dans och fysiktest.

Inför höstens start har klubbens yngre coacher varit ute i skolorna och lekt med barnen och visat upp basket.

Årets satsning på att få en effektiv och smidig administration har fungerat väl. Mycket tid har lagts på att få fungerande rutiner och ett få tillstånd enhetliga medlemsregister, coach- och lagförälderregister mm.

Klubben har också under året genomfört investeringar i enhetliga matchställ.

Marie Malmqvist, har fortsatt vara en stark drivkraft inom klubben.  Marie har hållit i coachsatsningar, Friday Nigths, basketskolan, Basket Bygger Broar, läger mm och dessutom tränat två lag.  Marie och Per Malmqvist har fortsatt varit ute i skolorna med hjälp av idrottslyftsbidrag och visat upp basket. Detta har gett klubben ekonomisk ersättning och bra marknadsföring. Vidare har Marie arbetat fram en manual för alla coacher i basketskolan och nu i år även en manual för äldre coacher.

 

Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger i huvudsak på ideellt arbete. Löpande verksamhet har skötts med hjälp av ideellt arbetande styrelseledamöter. Klubbens verksamhet har dock växt i sådan omfattning att detta blivit en trång sektor för fortsatt utveckling.  Per Malmqvist har under året gjort stora insatser och har inför kommande år accepterat att fortsätta med att hålla ett kansli och hantera delar av klubbens verksamhet, vilket är mycket värdefullt inför fortsatt satsning. Genom de omprioriteringar som gjorts tidigare år möjliggörs också att klubben hyr utrymmen för kansliverksamheten. Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).

Marie Malmqvist har varit anställd motsvarande 50% under året. Peter Falk har varit anställd motsvarande 50 % och Ronnie Vaerlien motsvarande en 25 % tjänst.

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

 

Kommande verksamhetsår

För kommande verksamhetsår har styrelsen under våren 2008 beslutat att göra ytterligare satsningar för att stärka klubbens mål och filosofi. Vi kommer under kommande verksamhetsår att fortsätta arbetet med att skapa bra administration. Verksamhetsåret 2008/2009 kommer fokus att vara ”Coach-året” där vi avser att satsa mycket på att bredda våra ungdomscoacher i ledarskap och i att skapa bra nätverk.

Vi kommer även under kommande år att förstärka vår satsning på våra U18 lag både killar och tjejer. Båda lagen kommer att tränas av Peter Falk och i både herr som dam kommer det att vara ett nära samarbete med herrlag och damlag.

Styrelsen bedömer att ekonomin är god och kommer inte att föreslå några höjningar av avgifter.

 

Danderyd 2008-10-09

 

 

Per Malmqvist

Helen Fasth-Gillstedt                                                 

Elisabeth von Uthmann

Rolf Lundgren                               

Robert Berglund

Tytte Siösteen

Uppdaterad: 18 SEP 2010 15:00 Skribent: Kent Andersson

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info