Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2010


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2009-09-01 till och med 2010-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

 

Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt tolfte verksamhetsår 2009/2010 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

 

Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året fortsatt att förbättra budget- och uppföljningsrutiner. Det har givit en god överblick och bra beslutsunderlag för satsningar i närtid och med sikte på att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren. Budgeten för verksamhetsåret 2009/2010 är innehållen och resultatet är + 9273. Det föreslås föra överskottet i ny räkning. Föreningens ekonomiska mål är väl uppfyllt för verksamhetsåret. 

 

Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat och väljs för två år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2009/2010 haft följande funktionärer:

 

Styrelse

Rolf Lundgren, Ordförande                          

Helen Fasth-Gillstedt, Styrelseledamot                                        

Per Malmqvist, Styrelseledamot                                        

Robert Berglund, Styrelseledamot

Elisabeth von Uthmann, Styrelseledamot                                                                                                          

Tytte Siösteen, Styrelseledamot                   

Peter Ågren, Styrelseledamot

Marie Malmqvist, Ajungerad, Klubbdirektör

 

Revisorer

Michael Mononen, Revisor                                                     

 

Valberedning

Jörgen Larsson, Ordförande

 

Vid årsmötet invaldes Peter Ågren som styrelseledamot. Ordförande och övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om två år.

                            

Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits tio styrelsemöten.

                                                         

Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, , Samskolan, Stocksundsskolan och Norrängsgården. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

 

Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet.  

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

 

Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 380 medlemmar varav 342 i åldrarna 7 till 20 år. 16 lag har deltagit i Mitt i Cupen och under våren i Lions Cup. 13 lag har deltagit i juniortävlingarna EBC och EB. Klubben har under året haft stora idrottsliga framgångar. P94 tog sig till final 8 i SM samt kom fyra i Scania Cup. F 97 kom till semifinal i MittiCupen. I Eskilstuna EEM Basket Cup var P98, F97 och F96 i final. F96 vann B finalen i Mitticupen

Klubben tog också under året sina första internationella pokaler. I Sarajevo 6th Basketball Festival lyckades F97 med bragden att gå till final i F96 seiren och under sommaren spelade två lag San Marino Cup. Ett gemensamt lag bestående av flickor födda 1992 till 1996 vann San Marino Basket cup och P94 kom till final.

Christoffer von Uthmann har under året varit uttagen till landslaget och spelade under sommaren HU16 EM i Tallin. Kevin Taylor Lundgren, Jonathan Isaksson, Mathilda Sondén och Erik Friman har alla varit uttagna till stadslagen och spelat Nordic Federation Cup

 

Föreningen har följande lag spelande i MittiCupen

 

Lag Serie Lag Serie
HU18 Div 2 DU 18  Div 2
P93 Div 2
P94 Div 1
P95 Div 1
P95  Div 3 
P96 Div 2 F96  Div 1
P96 Div 3 F96 Div 3
P97 Div 2 F97 Div 1
F97 Div 3/96
P98 Div 1 F98 Div 2
P98 Div 3
 

Föreningen har haft 7 lag som spelat i det nya spelformatet som kallas Easy Basket.

                                                                                        

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 10 lag i åldrarna födda 01 till 03. Lagen har deltagit i Norrortsligan och EBC

 

Turneringar

P94 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. De placerade sig på en 4:e plats.

6 juniorlag med lagledare deltog i turneringen i Göteborg. P98 nådde semifinal, P97 vann B-final och övriga lag kom till A slutspel

7 lag deltog i Eskilstuna Energi och Miljö basket cup.  P98, F97 och F96 gick till A final och F 98 kvartsfinal, F99 och P99 vann B-final

2 lag, P94 och F92-96 spelade San Marino Cup. F92-96 vann F under 17 och P94 kom till Final

1 lag, F97 spelade Sarajevo 6th Basketball Festival och gick till final i F96

5 lag spelade i Blackeberg cup.

 

Motionsbasket

Under året har ett både ett damlag och ett ”gubblag” tränat en gång i veckan. Ett 30-tal herrar spelar motionsbasket under ledning av Per Malmqvist. Några av de som tränar på måndagar deltog under sommaren i EM och placerade sig på femte plats så klassen på ”Gubblaget” är fortsatt hög. Under året även damlaget, Djursholm ”60's” tränat 1 gång i veckan med god uppslutning från ett 30-tal damer. Under året har också startats föräldrabasket på lördagsmorgnar.

 

Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

Kul och klubbkänsla !!!
- över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar
- engagerade föräldrar och publik på matcherna
- mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O…
- Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher
   ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt
- coacher ska ha bra nätverk
- coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd går före topp
- fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen
- hög kvalitet för att utveckla basketen och social
 mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
- vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.

 

Coachsatsning

Under året har flertalet av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs och steg 1 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi. I augusti i samband med klubbens numera årliga ”prova på dag” med cirka 50 barn examinerades 9 nya coacher inom klubben. Inför kommande verksamhetsår har 14 nya traineer påbörjat sin utbildning.

Inför höstens start har klubbens yngre coacher varit ute i skolorna och lekt med barnen och visat upp basket. 

Satsningen på unga coacher är klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt.  Coachskolan har fått en tydligare profil med uppdelning i coachskolan 1,2,3 med definierade aktiviteter inom respektive nivå. Coachskolan omfattar idag ca 50 coacher i åldrarna 12 till 18 år. Klubben är unik i sin satsning på yngre coacher och flera klubbar har visat intresse för hur denna byggs upp. Klubben är en av få som idag kan, framförallt på yngre lag, ha två till tre coacher per lag.

 

Friday Nights

Friday nights har genomförts ungefär var tredje vecka under säsongen. Under USM hölls en Friday Night Special med gästande ligaspelare från 08 Stockholm, DJ och ljusshow som var mycket uppskattat.  Till Friday Nights kommer mellan 40 till 80 barn och ungdomar.

 

Ungdoms-SM

Klubben har under året arrangerat två omgångar av Ungdoms SM. En omgång för P94 och en omgång för P95. Inför dessa omgångar har klubben satsat stort, mycket tack vare klubbens ungdomar och många engagerade för att göra extra bra arrangemang. Omgångarna har innehållit ljud och ljusshow, extra Friday Nights med ligaspelare, halvtidstävlingar mm. En av omgångarna stod också värd för en domarclinic under ledning av Lars Klaar. Som omgångarna i Djursholm har varit mycket uppskattade av deltagande lag.

 

Funktionärsutbildning

Under hösten 2009 deltog ett 20-tal föräldrar i Svensk Baskets funktionärsutbildning. Utbildningen var mycket uppskattad och klubben kommer fortsätta att anordna detta under kommande år. 

 

Läger

Under sommaren anordnade spelare i F96 ett mycket uppskattat läger för yngre spelare.

10 spelare har varit Italien på ett internationellt läger med spelare och coacher från ett tio-tal länder.

Ett flertal spelare från klubben deltog i Alviks sommarläger i Västerås.

 

Administration

Klubben har fortsatt att arbeta för att förbättra administrationen. Mycket tid läggs på att få fungerande rutiner. Ett stort arbete under året har varit att i idrotten online skapa ett enhetligt medlemsregister. Framöver väntas administrationen av medlemsfakturering, adresslistor, licensiering mm kunna underlättas. Samtidigt konstaterar vi att klubben nu växt till en sån storlek att det krävs ytterligare insatser för att klara det administrativa arbetet på ett bra sätt.

 

Övrigt

Under kommande år kommer föreningen inte ha något herr eller dam lag i seniorserierna. Detta främst för att fortsätta ungdomssatsningen. Inför säsongen 2010/2011 har klubben ingått samarbete med två klubbar. Klubben kommer under säsongen att vara farmarklubb till Alvik. Syftet är främst att bredda förutsättningarna för de äldsta spelarna och skapa en stark gemensam träningsgrupp med Alviks P93. Syftet är också att låta några spelare få möjlighet att träna tillsammans med Alviks herrlag. I P95 kommer under kommande säsong ett samarbete att göras mellan Åkersberga och Djursholm. Syftet är även här att bredda träningsgrupperna och ge alla spelare bättre möjligheter att utvecklas efter deras egna förutsättningar.

 

 

Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger i huvudsak på ideellt arbete. Löpande verksamhet har skötts med hjälp av ideellt arbetande styrelseledamöter. Per Malmqvist har under året gjort stora insatser med att hålla kansli och hantera delar av klubbens verksamhet. Inför kommande verksamhetsår behövs sannolikt ytterligare stöd för att kunna klara av all löpande verksamhet Genom de omprioriteringar som gjorts tidigare år möjliggörs också att klubben hyr utrymmen för kansliverksamheten. Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).

Marie Malmqvist har varit anställd som klubbdirektör på motsvarande 50 % under året. Ronnie Vaerlien har varit anställd motsvarande en 25 % tjänst.

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

Under försommaren har Magnus Fogelberg anställts på 80 % som Headcoach. Magnus har en lång och gedigen bakgrund som coach. Magnus uppgift är förutom att träna de äldsta pojk- och flicklagen att utveckla klubbens yngre coacher. Magnus kommer närmast från Växjö där han coachat Växjö Queens damliga lag. Klubben är glada att ha kunnat engagera en så välmeriterad tränare som kommer att kunna höja basketkompetensen inom klubben

Till Coachskolan 1 som är för de yngsta coacherna har klubben engagerat Jonathan Haile. Jonathan har lång coacherfarenhet och läser en Master på GiH med inriktning basket. Jonathan coachar också i Polisen och ingår i tränargruppen för ungdomslandslagen.

Boban Aleksis med erfarenhet från klubbspel på hög europeisk nivå och ungdomslandslagspel i Makedonien har engagerats som tränare inom klubben inför kommande säsong.

 

Marie Malmqvist

Marie som under många år varit klubbdirektör och drivande kraft inom klubben har beslutat sig för att gå vidare i sitt yrkesliv när hon nu tagit examen från Handelshögskolan. Marie har betytt oerhört mycket för Djursholm Indians utveckling och framgångar under de senast 6 åren. Marie har varit drivande i det mesta av klubbens aktiviteter och stått bakom coachsatsningar, Friday Nights, Basket Bygger Broar mm. Marie har också lett de lag hon tränat främst P94 och F97 till stora idrottsliga framgångar. Klubben och styrelsen är mycket glada att få ha haft Marie som klubbdirektör, tränare och vän. Marie kommer att fortsätta att träna F97. Styrelse, spelare och föräldrar önskar Marie all framgång i fortsättningen och hoppas att hon även fortsättningsvis är en del av Djursholm Indians.

 

 

Kommande verksamhetsår

För kommande verksamhetsår har styrelsen under våren 2010 beslutat att liksom tidigare prioritera satsningar för att stärka klubbens mål och filosofi. Vi kommer under kommande verksamhetsår att fortsätta arbetet med att skapa bra administration. Verksamhetsåret 2010/2011 kommer fokus att vara på att stabilisera verksamheten, fortsätta coachsatsningen och att öka arbetet med att finna sponsorer. Framförallt kommer klubben satsa på att ytterligare förstärka coachsatsningen som nu går under benämningen coachskolan 1,2,3. För de äldre coacherna som ännu inte kan gå steg 2 i Svensk baskets regi kommer ett antal aktiviteter att genomföras. Vi kommer också att arbeta föra att öka klubbens nationella och internationella nätverk.

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Styrelsen föreslår dock en mindre höjning om 100 kronor för spelavgiften. Detta för att ytterligare stärka satsningen på coacher och ökade administrativa kostnader. Under året kommer klubben att se över möjligheten att ytterligare anställa en person med uppgift att arbeta med coachsatsningar, administration samt vidare utveckling av klubbens verksamhet.

 

 

Rolf Lundgren

Helen Fasth-Gillstedt                                  

Elisabeth von Uthmann

Per Malmqvist                                                                 

Robert Berglund

Tytte Siösteen

Peter Ågren 

Uppdaterad: 23 OKT 2010 17:50 Skribent: Kent Andersson

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info