Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2011


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2010-09-01 till och med 2011-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt trettonde verksamhetsår 2010/2011 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året fortsatt att förbättra budget- och uppföljningsrutiner. Det långsiktiga arbetet har gett ett gott resultat och vi ser stora förbättringar under året avseende fakturering av medlemsavgifter och att vi aktivt arbetat med våra kostnader  samt noggrant följt upp närvarokort mm. Det har gett en god överblick och bra beslutsunderlag för satsningar i närtid och med sikte på att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren. Budgeten för verksamhetsåret 2009/2010 är innehållen och resultatet är + 264 899 kronor vilket är mycket bra. I resultatet för året ingår dock tre utbetalningar av statligt stöd mot normalt två. Korrigerat för detta är resultatet fortsatt bra och innebär att klubben under kommande år kan infria målsättningarna att ytterligare anställa tränare samt ny kanslichef. Det föreslås föra överskottet i ny räkning. Föreningens ekonomiska mål är väl uppfyllt för verksamhetsåret. 

 

Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat och väljs för två år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2009/2010 haft följande funktionärer:

Styrelse

Rolf Lundgren, Ordförande

Helen Fasth-Gillstedt, Styrelseledamot

Per Malmqvist, Styrelseledamot

Robert Berglund, Styrelseledamot

Elisabeth von Uthmann, Styrelseledamot

Tytte Siösteen, Styrelseledamot

Kent  Andersson, Styrelseledamot

Johan Tjernberg, Styrelseledamot

Revisorer

Michael Mononen                                      Revisor                                                    

Valberedning

Jörgen Larsson, Ordförande

Vid årsmötet invaldes Johan Tjernberg och Kent Andersson som styrelseledamoter på en period om två år. Ordförande och övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om två år.

Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits tio styrelsemöten.                                                

Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Samskolan, Stocksundsskolan och Norrängsgården. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

Sponsorer

Klubben har två huvudsponsorer, SAPA: och COOP. COOP och Djursholm Indians skrev under våren ett två års avtal. Till detta har klubben också ett antal företag som på ett mycket välkommet sätt bidrar som sponsorer.

Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 398 medlemmar varav 345 i åldrarna 7 till 20 år. 13 lag har deltagit i Mitt i Cupen och under våren i Lions Cup. 11 lag har deltagit i juniortävlingarna EBC och EB. Klubben har även detta år haft stora idrottsliga framgångar. Relativt klubbens storlek konstaterar vi år från år att nivån på våra lag är mycket god. I år har våra flicklag haft en mycket framgångsrik säsong. F96 tog brons i RM, och kom trea i Mitt i Cupen, F97 tog silver i Mitt i Cupen, vann Borås cup samt vann och kom tvåa i World Cup, Klagenfurth, F98 kom två i Göteborg Basket Festival och i Eskilstuna Energi & Miljö Cup. P95 kom etta och tvåa i Täby Basket Cup.

På pojksidan kom P95 till final eight i RM och P98 kom bl.a. fyra i Mitt i Cupen.

Andreas von Uthmann blev uttagen till landslaget. Den tredje i familjen som spelar i landslaget. Syster Josefine som numera spelar i Alvik blev även hon uttagen till landslaget. Caroline Teigland blev uttagen till regionslaget, Kevin Lundgren och Marcus Friman till stadslaget.  

Föreningen har följande lag spelande i MittiCupen

Pojklag  Serie Flicklag
 Serie
HU18 Div 1
DU 18
Div. 2
P95 Div 1    
P95 Div 3    
P96 Div 1  F96 Div 1
P97
Div 2  F97 Div 1
P98
Div 1
 F97 Div 3/96
P98 Div 3  F98 Div 2
     F98 Div 3/97
P99 Div 3
   
       
       

 

Föreningen har haft 3 lag som spelat i det nya spelformatet som kallas EB samt 8 lag som spelat EBC. Totalt har klubben haft 24 lag spelande.

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 10 lag i åldrarna födda 01 till 03. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam och för första gången kan klubben glädjas åt att det var fler flickor än pojkar som började spela basket.

Turneringar

F97 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. De placerade sig på en 14:e plats

10 lag med lagledare deltog i turneringen i Göteborg. F98 nådde final, P97 vann återigen B-final och övriga lag kom till A slutspel

9 lag deltog i Eskilstuna Energi och Miljö basket cup.  F98 gick till final och övriga gick till A-slutspel

2 lag, F97 spelade World Cup Festival, Klagenfurth, Österrike, lagen mötte varandra i finalen

5 lag spelade i Blackeberg cup.

3 lag från P och F97 deltog i Lundaspelen

2 lag F96 och P96 spelade Lampe Challenge

3 lag P96 och två P95 lag spelade Täby Basket Cup. P 95 lagen möttes i final.

Motionsbasket

Indians har tre motionslag som spelar. Damlaget ”Djursholm sixties”, det erfarna herrlaget med spelare som har VM, EM och OS erfarenhet och det glada herrlaget. Sistnämnda är en blandning av föräldrar som nu avslutat sitt första år.

Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

Kul och klubbkänsla !!!
- över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar
- engagerade föräldrar och publik på matcherna
- mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O…
- Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher
   ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt
- coacher ska ha bra nätverk
- coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd går före topp
- fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen
- hög kvalitet för att utveckla basketen och social
 mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
- vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.

Coachsatsning A och O

 

Våra unga coacher tillsammans med de få äldre coacher som finns inom klubben gör ett fantastiskt arbete. Vi har en oerhörd styrka i att så många som femtio ungdomar under året velat engagera sig som coacher och utbilda sig.

Under året har flertalet av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs och steg 1 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi. Under försommaren fick 5 av klubbens coacher stipendium att genomgå DaleCarnegies Youth Leadership Program. Stipendierna sponsrades av DaleCarnegie. Klubbens Coachskola har även samarbetat med Fryshusets verksamhet. Coacherna har fått utbildning och ledarträning bl.a. av DaleCarnegie samt att de varit på teambuilding på Boda Borg.

Magnus Fogelberg som anställdes inför denna säsong och som under året arbetat som headcoach har på ett påtagligt sätt höjt nivån såväl på spelare som på coacher.

Klubben har under året haft Jonathan Haile som ansvarig för coachskolan 1, våra yngsta coacher. Jonathan har en mastersutbildning från GiH med inriktning på basket. Detta är ett led i att ytterligare stärka coachsatsningen. Tillsammans med de yngsta coacherna har Jonathan tränat de yngsta lagen F03 och P03. Tyvärr för oss har Jonathan nu fått erbjudanden att vara coach i landslag och elitserielag, men vi tror fortsatt på att satsa på erfarna coacher i Basketskolan.

Inför höstens start har klubbens yngre coacher varit ute i skolorna och lekt med barnen och visat upp basket.

Satsningen på unga coacher är klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt. Coachskolan har fått en tydligare profil med uppdelning i coachskolan 1,2,3 med definierade aktiviteter inom respektive nivå. Coachskolan omfattar idag coacher i åldrarna 12 till 18 år. Klubben är unik i sin satsning på yngre coacher och flera klubbar har visat intresse för hur denna byggs upp. Klubben är en av få som idag kan, framförallt på yngre lag, ha två till tre coacher per lag.

Kul och klubbkänsla

Vi kan konstatera att det är fler och fler som kommer till Friberga även när de inte har träning eller matcher.  Ett mål är att öka andelen ungdomar som ”hänger” i hallen och att fler föräldrar och vänner kommer när det är matcher. Det är inte ovanligt att det på helgmatcherna är upp till 80 till 100 personer som tittar på matcher.

Under året har vi stått värdar för olika arrangemang, Vi har haft USM, EBC (för de minsta) och stått som värd för att regionslaget ska kunna träna i Friberga. Klubben lägger ned stor ansträngning på att dessa arrangemang blir så bra som möjligt. Både föräldrar och spelare i lagen engageras och allt tillsammans bidrar till vår devis om ”inte bara basket”. Vi uppskattas också från andra klubbar och förbundet. Ett bevis på detta är att vi under hösten 2011 kommer att få premiären för EBC där Svenska Basketbollförbundet presenterar basketens nya huvudsponsor.  Ett annat bevis för detta är när F97 spelade final i Mitt i cupen och klubben vann pris för bästa hejarklack – 75% av de som kom från Indians hade inga egna barn som spelade i laget.

Under året har Friday Nights fortsatt varit uppskattat och genomförts ungefär var 6 vecka. Klubben åkte i början av säsongen till landslagsmatch med bl.a. Jonas Jerebko i Norrköping med ca 80 spelare och funktionärer. Klubben har anordnat en kväll med HLR Hjärt/lungräddning och haft clinics för alla coacher.

Sommarlägret planerades och genomfördes av yngre coacher och ett flertal spelare i olika åldrar åkte också tillsammans till Italien på träningsläger.

Under försommaren påbörjades ett samarbete med Lidingö Basket med bl.a. gemensamt sommarläger. Till kommande år hoppas vi kunna utöka detta samarbete.

Ett riktigt lyft har det varit att få struktur på hemsida och facebook och som alltid är aktuell. Detta bidrar till Kul och Klubbkänsla men är också ett viktigt bidrag till att skapa en effektivare kommunikation och dialog.

 

Bredd går före topp

Målsättningen är att ungdomsverksamheten ska hålla högsta klass och att kunna erbjuda detta till alla under hela skoltiden. Det är en tuff kombination att arbeta för att ”ha så många kvar i basketen så länge som möjligt”. Det handlar om att kunna ge alla en utmaning från de som vill satsa mycket på sin idrott till de som vill spela för att det är roligt och skapa gemenskap men som kanske inte satsar allt. Klubben försöker här på olika sätt hitta bra lösningar.

Vi har under året haft två samarbeten dels med Åkersberga Basket (P95) och dels med Alvik Basket (HU18). Vi har gjort dessa samarbeten för att kunna skapa förutsättningar för breda träningsgrupper där vi kan hålla kvar alla spelare. Vi vet av erfarenhet att de som är mycket motiverade och har höga mål alltid klarar sig och ofta blir rekryterade av andra klubbar men att då de som är kvar ofta kan bli lite färre eller tappa motivation. Årets samarbeten har getts oss goda erfarenheter och vi har  tappat få spelare i en känslig ålder.

Vi försöker i många årsgrupper spela i flera divisioner så att alla spelare ska känna att de får utrymme att förbättra sig utifrån den nivå de idag är på. Vi vet att det är först i 15 – 16 års ålder som det börjar utkristallisera sig vilka spelare som har viljan och talangen att träna så mycket som det krävs för att nå elit. Vi vill att alla spelare ska ha samma chans att när de blir äldre kunna välja om de vill fortsätta för att det är roligt eller om de känner att de vill göra en elitsatsning.

Vi arbetar aktivt tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och har en bra dialog. Det har bl.a. inneburit att förbundet sett över regelverk som gjort det möjligt att samarbeta med andra klubbar så som vi gör.

Till kommande år kommer vi också att lägga om vår träningsmodell så att vi tränar över åldersgrupper. Detta för att än bättre använda oss av våra bästa coacher och för att ge bra förutsättningar att träna på ”rätt nivå”

 

Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger i huvudsak på ideellt arbete. Löpande verksamhet har även detta år skötts med hjälp av ideellt arbetande styrelseledamöter. Per Malmqvist har under året gjort stora insatser med att hålla kansli och hantera delar av klubbens verksamhet. Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad). Under vintern och våren har Boban Aleksis varit anställd till 30 % som kanslist och till 20 % som tränare.

Magnus Fogelberg är anställd till 90 % som Headcoach.

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

Under sommaren har vi anställt Inger Lundin med början 1 september 2011 som kanslichef till 50%. Inger har lång erfarenhet som kanslist inom Täby Basket och det känns mycket välkommet att klubben nu får en drivande kraft som kan vara ansikte utåt mot klubbens alla medlemmar, föräldrar, kommun m.m och bygga ett strukturkapital.

Parallellt med detta har Roger Lundin anställts på 40% som tränare för nästa säsongs herrlag samt ett av ungdomslagen. Roger som också har lång tid i Täby Basket har där under många år coachat Täbys herrlag som detta år tog sig till final i Basketettan.

Vidare har Rasmus Egnefors anställts som tränare och ansvarig för basketskolan till 30 %. Rasmus har lång erfarenhet som spelare och uppskattad tränare i Djursholm Indians. Rasmus har studerat i Lund men har i år valt att komma tillbaka och arbeta med klubben.

Styrelsen ser att det goda arbete som drivits under flera år nu har gett den ekonomiska stabilitet som innebär att klubben klarar kostnader för en mycket kvalificerad kanslifunktion och två mycket kvalificerade och väl renommerade tränare. Tillsammans med alla övriga coacher och fortsatt kontinuitet i styrelsen kan Djursholm Indians se de kommande åren med tillförsikt

Kommande verksamhetsår

Vi fortsätter under kommande verksamhetsår att prioritera satsningar för att stärka klubbens mål och filosofi. Spännande blir att följa omläggningen av träningsmodell där flertalet lag under Magnus Fogelbergs ledning kommer att träna åldersintegrerat. Det är en stor möjlighet att ytterligare höja kvalitén både avseende träningar och i fortsatt utbildning av coacher. Yngre coacher kommer att träna med både Magnus och Roger och då kunna lära och diskutera teknik och pedagogik tillsammans. Det är också att ett viktigt led i ”Kul och Klubbkänsla” genom att spelare och coacher än mer lär känna varandra över åldrar och mellan pojkar och flickor.

Satsningen på Basketskolan fortsätter och detta år ökar möjligheten att ta emot nya spelare med Rasmus som ansvarig.

Ett fokus under året kommer att vara att öka nyrekryteringen. Vi kommer att satsa på att vara ute på skolorna i kommunen och på andra sätt arbeta för att öka intresset för att spela basket.

Klubben kommer att arbeta aktivt för att få tillstånd ett varaktigt samarbete med kommunens högstadie och gymnasieskolor.

Klubben startar åter upp seniorverksamheten med herr och damlag. Det är rätt tillfälle att åter etablera lag i seniorserierna för att därigenom kunna erbjuda bra basket under hela skoltiden.

Intresset för basketen är så stor att även klubbens seniora (med särskild betoning på seniora) föräldrar gör en storsatsning på seriespel och börjar i division 7. Det har varit hårdträning under hela sommaren för att klara ”try-outs” innan seriestart.

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Styrelsen föreslår dock en mindre höjning av spelavgiften. Detta för att säkerställa att klubben även kommande år kan hålla och utveckla den kvalitét som har byggts upp.

 

Rolf Lundgren                    Helen Fasth-Gillstedt                               

 

Elisabeth von Uthmann      Per Malmqvist                                                                                     

 

Robert Berglund                Tytte Siösteen                   

 

Johan Tjernberg                Kent Andersson

Uppdaterad: 16 OKT 2011 09:50 Skribent: Kent Andersson

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info