Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2012


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2011-09-01 till och med 2012-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK

Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt fjortonde verksamhetsår 2011/2012 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året fortsatt att förbättra budget- och uppföljningsrutiner.

Föreningen har under flera år arbetat långsiktigt för att skapa ekonomiska förutsättningar att dels ge utrymme för att utveckla och avlöna föreningens unga coacher dels att kunna anställa välutbildade coacher och att anställa kanslichef.

Detta långsiktiga arbete har under många år inneburit att ett stort ideellt arbete gjorts av främst styrelsens ledamöter. Under detta år har föreningen kommit till en brytpunkt och nått ett delmål i att vi nu har en kanslichef på halvtid samt att föreningen har tre tränare som anställda på minst 50% heltid.

En allt mer professionell verksamhet drar till sig fler spelare men ställer samtidigt hela tiden högre krav på ökad kvalité i form av bättre träningsförutsättningar, mer fysträning, utveckling av coacher mm. Det medför också spel i högre serier, mer spel i RM och USM samt möjligheter till deltagande i nationella och internationella turneringar. Sammantaget innebär det fortsatt fokus på intäkter och kostnader för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.

En stor del av klubbens intäkter är kommunalt och statligt stöd. En stor utgiftspost är halltider och domare, här har kostnaderna ökat med upp till 25%. Den nya idrottshallen i Mörby, som är en stor förbättring och mycket välkommen, ökar också kostnaderna.

Under året har stora förbättringar i administrationen skett. Totalansvar för klädinköp, lagerhållning och logistik har lagts ut till basketshop.se vilket varit mycket lyckosamt. Fakturering och att aktivt följa upp närvarokort har blivit betydligt bättre och lett till ökade intäkter samt att kundfodringar kraftigt minimerats. Förbättringarna i rutiner för detta har gett en god överblick och bra beslutsunderlag för satsningar i närtid och med sikte att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren.

Budgeten för verksamhetsåret 2010/2011 är innehållen och resultatet är + 103 067 kronor vilket är mycket bra. Det föreslås föra överskottet i ny räkning. Föreningens ekonomiska mål är således uppfyllt för verksamhetsåret. 


Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande väljs för ett år i taget. Övriga styrelsen väljs för två år. Föreningen har under verksamhetsåret 2009/2010 haft följande funktionärer:

Styrelse

Rolf Lundgren, Ordförande
Helen Fasth-Gillstedt, Styrelseledamot
Per Malmqvist, Styrelseledamot
Robert Berglund, Styrelseledamot
Elisabeth von Uthmann, Styrelseledamot
Erik Salén, Styrelseledamot
Johan Tjernberg, Styrelseledamot
Kent Andersson, Styrelseledamot

Revisorer

Michael Mononen

Valberedning

Rolf Lundgren, ordförande
Inger Lundin, ledamot

 

Vid årsmötet 2011 invaldes Erik Salén som styrelseledamot på en period om två år. Ordförande omvaldes för en period av ett år och övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om två år. 


Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits tio styrelsemöten. 


Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Samskolan, Stocksundsskolan och Norrängsgården. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.


Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.


Sponsorer

Klubben har en huvudsponsor COOP Enebyängen. COOP och Djursholm Indians skrev under våren ett två års avtal. Till detta har klubben också ett antal företag som på ett mycket välkommet sätt bidrar som sponsorer.


Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 430 medlemmar fördelat på 160 kvinnor och 270 män. Av dessa är 355 i åldrarna 7 till 20 år fördelat på 143 kvinnor och 212 män.

Klubben har haft fyra lag i seniorserier.

15 lag har deltagit i Mitt i Cupen och under våren i Lions Cup. 11 lag har deltagit i juniortävlingarna EBC och EB. Klubben har även detta år haft stora idrottsliga framgångar. Relativt klubbens storlek konstaterar vi år från år att nivån på våra lag är mycket god.

För första gången på många år har klubben haft lag i seniorserierna. Herrar har spelat division 4 och placerat sig på den högre halvan. Damer har spelat Division 4A och 4B. I division 4A placerade sig damerna i mitten av tabellen och i division 4B vann damlaget serien. Det är främst ungdomsspelare som spelat seniorserier. Resultaten visar att de klarar att kommande år spela högre upp i seriesystemet.

Våra ungdomslag har också i år haft en framgångsrik säsong. P96 Djursholm/Lidingö tog brons i RM, och silver i Mitt i Cupen, F97 tog silver i Mitt i Cupen. F98 kom tvåa i Eskilstuna Energi & Miljö Cup. P95 kom etta och tvåa i Täby Basket Cup.                                                                                                                                             

På pojksidan kom P95 till ”final eight” i RM och P98 kom bl.a. fyra i Mitt i Cupen.

Andreas von Uthmann var en av tongivande spelar i sommarens HU16 EM som förde Sverige till seger och uppflyttning i A-gruppen. Lisa Siösteen och Vendela Danielsson blev uttagna till Miki Herkel cup och Lisa därefter uttagen till DU15 landslaget. Kevin Lundgren och Marcus Friman till stadslaget.

Föreningen har också flera spelare i andra lag som gör bra ifrån sig. Vår första ligaspelare Josephine von Uthmann spelar i EOS. Kevin Lundgren spelar för Järva i div 1. Karoline Teigland och Katharina Fasth Gillstedt spelar i Alvik division 2 och DU18. Erik Friman spelar collegebasket i USA. Markus Dahlqvist, Andreas von Uthmann och Joel Svensson kom alla in på riksidrottsgymnasiet i Luleå och spelar för Luleå BG. Mathilda Sondén spelar i Lidingös damer i division 1 Flera av dessa spelare är fortsatt coacher i Djursholm och/eller hjälper till på olika sätt.  

Föreningen har följande lag spelande i MittiCupen

Herrlag

Division 4

Damlag

Division 4A

Herrlag (Vets)

Division 7

Damlag

Division 4B

HU18

Division 2

 

 

HU18

Division 3

 

 

HU16

Division 1

DU16

Division 2

HU16

Division 3

DU16

Division 3

HU15

Division 2

DU15

Division 1

HU14

Division 1

DU14

Division 2

HU14

Division 3

DU14

Division 3 i DU15

HU13

Division 1

DU13

Division 2

HU13

Division 3

 

 

    

 

Föreningen har deltagit med 6 lag som spelat i EB samt 10 lag som spelat EBC. Totalt har klubben haft 31 lag spelande.

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 10 lag i åldrarna födda 02 till 04. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam ungefär lika många flickor som pojkar har spelar i basketskolan.

Turneringar

F97 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. De placerade sig på en mycket hedrande 4:e plats

10 lag med lagledare deltog i turneringen i Göteborg. F98 nådde final, P97 vann återigen B-final och övriga lag kom till A slutspel

12 lag deltog i Eskilstuna Energi och Miljö basket cup.  F98 och P99 tog silver i A-slutspel. P01 och F01 vann guld i B-slutspel

9 lag deltog i Göteborg Basketfestival. P96 Djursholm/Lidingö vann guld i A-slutspel och P97 vann guld i B-slutspel

5 lag spelade i Blackeberg cup.

3 lag från P97 och F97 deltog i Lundaspelen

2 lag spelade Lampe Challenge och P97 vann silver

Motionsbasket

Indians har tre motionslag som spelar. Damlaget ”Djursholm sixties”, det erfarna herrlaget med spelare som har VM, EM och OS erfarenhet och det glada herrlaget. Sistnämnda är en blandning av föräldrar som nu avslutat sitt andra år. Laget har under året spelat i Division 7 och lyckades vinna en match och placerade sig stolt på en hedrande sista plats bland alla Stockholms seniorlag.

Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

Kul och klubbkänsla !!!
- över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar
- engagerade föräldrar och publik på matcherna
- mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O…
- Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher
   ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt
- coacher ska ha bra nätverk
- coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd ger topp
- fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen
- hög kvalitet för att utveckla basketen och social
 mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
- vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.

 

Coachsatsning A och O

Våra unga coacher tillsammans med de få äldre coacher som finns inom klubben gör ett fantastiskt arbete. Vi har en oerhörd styrka i att så många som fyrtio ungdomar under året velat engagera sig som coacher och utbilda sig.

Under året har flertalet av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs och steg 1 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi. Under försommaren fick 5 av klubbens coacher stipendium att genomgå DaleCarnegies Youth Leadership Program. Stipendierna sponsrades av DaleCarnegie.

Två tränare som varit med från start i föreningens satsning på unga tränare har genomgått steg 2 utbildning under året.

Till säsongen har Roger Lundin anställts med ansvar för äldre herrlag och Rasmus Egnefors med ansvar för främst Basketskolan samt som tränare för ungdomslag.

Under försommaren 2012 anställdes Andreas Aldrin som från och med nästa säsong tar över ansvaret för basketskolan samt som tränare för två ungdomslag. Tillsammans med klubbens övriga tränare har föreningen kommit till en nivå där vi kan erbjuda alla spelare välutbildade tränare vilket är ett stort mål

Inför höstens start har klubbens yngre coacher varit ute i skolorna och lekt med barnen och visat upp basket.

Satsningen på unga coacher är fortsatt klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt. Coachskolan omfattar idag coacher i åldrarna 13 till 18 år. Klubben är unik i sin satsning på yngre coacher och flera klubbar har visat intresse för hur denna byggs upp. Klubben är en av få som idag kan, framförallt på yngre lag, ha två till tre coacher per lag.

 

 

Kul och klubbkänsla

Vi kan konstatera att det är fler och fler som kommer till Friberga även när de inte har träning eller matcher.  Ett mål är att öka andelen ungdomar som ”hänger” i hallen (våra uppskattade hallråttor) och att fler föräldrar och vänner kommer när det är matcher. Det är inte ovanligt att det på helgmatcherna är upp till 80 till 100 personer som tittar på matcher.

Under året har vi stått värdar för olika arrangemang, Vi har haft RM, USM, EBC (för de minsta) och stått som värd för att HU16 landslaget kunnat träna i Friberga. Klubben lägger ned stor ansträngning på att dessa arrangemang blir så bra som möjligt. Både föräldrar och spelare i lagen engageras och allt tillsammans bidrar till vår devis om ”inte bara basket”. Vi uppskattas också från andra klubbar och förbundet.

Under året har Friday Nights fortsatt varit uppskattat och genomförts ungefär var 6 vecka.

Vinterläger och Sommarläger i Friberga planerades och genomfördes av yngre coacher. Ett 30-tal spelare i olika åldrar åkte också tillsammans till Italien på träningsläger. Tillsammans med Lidingö Basket genomförde föreningen ett gemensamt sommarläger i Karlstad som var uppskattat.

Ett riktigt lyft har det varit att få struktur på hemsida och facebook och som alltid är aktuell. Detta bidrar till Kul och Klubbkänsla men är också ett viktigt bidrag till att skapa en effektivare kommunikation och dialog.

 

Bredd ger topp

Målsättningen är att ungdomsverksamheten ska hålla högsta klass och att kunna erbjuda detta till alla under hela skoltiden. Det är en tuff kombination att arbeta för att ”ha så många kvar i basketen så länge som möjligt”. Det handlar om att kunna ge alla en utmaning från de som vill satsa mycket på sin idrott till de som vill spela för att det är roligt men som kanske inte satsar allt. Klubben försöker här på olika sätt hitta bra lösningar och skapa gemenskap.

Vi har under året haft två samarbeten dels med Åkersberga Basket (P95) och dels med Lidingö Basket (HU16 och Herrlag). Vi har gjort dessa samarbeten för att kunna skapa förutsättningar för breda träningsgrupper där vi kan hålla kvar alla spelare. Vi vet av erfarenhet att de som är mycket motiverade och har höga mål alltid klarar sig och ofta blir rekryterade av andra klubbar men att då de som är kvar ofta kan bli lite färre eller tappa motivation. Vi har goda erfarenheter av de samarbeten vi haft de senaste åren och vi har tappat få spelare i en känslig ålder.

Vi försöker i många årsgrupper spela i flera divisioner så att alla spelare ska känna att de får utrymme att förbättra sig utifrån den nivå de idag är på. Vi vet att det är först i 15 – 16 års ålder som det börjar utkristallisera sig vilka spelare som har viljan och talangen att träna så mycket som det krävs för att nå elit. Vi vill att alla spelare ska ha samma chans att när de blir äldre kunna välja om de vill fortsätta för att det är roligt eller om de känner att de vill göra en elitsatsning.

Vi arbetar aktivt tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och har en bra dialog. Det har bl.a. inneburit att förbundet sett över regelverk som gjort det möjligt att samarbeta med andra klubbar så som vi gör.

Under året har vi också att lägga om vår träningsmodell så att vi tränar över åldersgrupper och med en satsning på teknikträningar för alla lag. Detta för att än bättre använda oss av våra mest erfarna coacher och för att ge bra förutsättningar att träna på ”rätt nivå”. Vid säsongens slut har en utvärdering av träningsmodellen gjorts. Resultatet pekar entydigt på att det varit positivt för alla inblandade. Det har lett till högre träningskvalité, att spelar än mer lärt känna varandra, samarbete mellan coacher och att åldersgränser blivit mindre viktiga. Det är mer naturligt att man tränar och spelar med såväl äldre som yngre spelare.

Kansli och tränare

 

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Under året har Inger Lundin tagit över ansvaret som kanslichef på en halvtidstjänst. Inger har på ett påtagligt sätt skapat ordning och struktur i verksamheten, arbetat fram nya rutiner som bidragit till att vi kunnat sänka kostnader och öka intäkter. Inger har också på ett naturligt sätt kommit in i klubben och i hög grad bidragit till ”Kul och Klubbkänsla”.

Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).

Magnus Fogelberg har varit anställd (till 90 %) som tränare.

Roger Lundin har varit anställd (till 40 %) som tränare.

Rasmus Egnefors har varit anställd (till 25 %) som tränare och ansvarig för Basketskolan

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

Under sommaren har vi anställt Andreas Aldrin (75%) med början 1 augusti 2012. Andreas kommer att ansvara för Basketskolan och Coachskolan samt träna två ungdomslag. Andreas kommer från Luleå där han under många år varit en uppskattad tränare. Andreas har steg 3 utbildning. Andreas är varmt välkommen och vi ser fram emot att under året fortsätta arbetet med att stärka våra allra yngsta tränare och spelare.

Styrelsen ser att det goda arbete som drivits under flera år nu har gett den ekonomiska stabilitet som innebär att klubben klarar kostnader för en mycket kvalificerad kanslifunktion och tre mycket kvalificerade och väl renommerade tränare. Tillsammans med alla övriga coacher och fortsatt kontinuitet i styrelsen kan Djursholm Indians se de kommande åren med tillförsikt

 

Kommande verksamhetsår

 

Vi fortsätter under kommande verksamhetsår att prioritera satsningar för att stärka klubbens mål och filosofi. Vi kommer att ha utökade träningsmöjligheter i och med att Nya Mörby blivit klar som hall. Föreningen har fått bra med tid i hallen och vi kommer att kunna erbjuda alla lag som behöver stor hall bra med träningstider.

Fokus under det kommande året är att:

Öka satsningen på basketskola och coachskola. Långsiktigt är detta av största betydelse för att garantera en bra kvalité

Satsning på fler sponsorer. För fortsatt utveckling behöver föreningen öka samarbetet med sponsorer. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål

Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr och Dam serierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Summan av de satsningar som görs kan enligt plan finansieras löpande. Dessutom är tidigare års överskott är balanserade och skapar en trygghet för den expansionsfas klubben är inne i och som förutsätter långsiktig finansiering.

 

Rolf Lundgren

 Helen Fasth-Gillstedt                               

Elisabeth von Uthmann

Per Malmqvist                                                                                     

Robert Berglund 

Erik Salén

Johan Tjernberg 

Kent Andersson

Uppdaterad: 29 APR 2014 08:52 Skribent: Kent Andersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info