Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2013


Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2012-09-01 till och med 2013-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.


Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt fjortonde verksamhetsår 2011/2012 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.


Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året fortsatt att förbättra budget- och uppföljningsrutiner.


Föreningen har under flera år arbetat långsiktigt för att skapa ekonomiska förutsättningar att dels ge utrymme för att utveckla och avlöna föreningens unga coacher dels att kunna anställa välutbildade coacher.

Detta långsiktiga arbete har under många år inneburit att klubben nu har kunnat har kanslichef samt 4 tränare anställda på mellan 25 och 90%.

En allt mer professionell verksamhet drar till sig fler spelare men ställer samtidigt hela tiden högre krav på ökad kvalité i form av bättre träningsförutsättningar, mer fysträning, utveckling av coacher mm. Det medför också spel i högre serier, mer spel i RM och USM samt möjligheter till deltagande i nationella och internationella turneringar. Sammantaget innebär det fortsatt fokus på intäkter och kostnader för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.
Under året har fortsatt stora förbättringar i administrationen skett. Totalansvar för klädinköp, lagerhållning och logistik är utlagt till basketshop.se vilket varit mycket lyckosamt. Fakturering och att aktivt följa upp närvarokort har blivit betydligt bättre och lett till ökade intäkter samt att kundfodringar kraftigt minimerats.

Förbättringarna i rutiner för detta har gett en god överblick och bra beslutsunderlag för satsningar i närtid och med sikte att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren.

En extraordinär satsning under året är att klubben kraftigt subventionerade resa till basket EM för damer i Vannes, Frankrike för alla coacher. Ca 35 coacher och styrelseledamöter deltog i detta.

Budgeten för verksamhetsåret 2011/2012 är innehållen och resultatet är + 58 849 kronor vilket är bra. Det föreslås föra överskottet i ny räkning. Föreningens ekonomiska mål är således uppfyllt för verksamhetsåret.


Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande och ledamöter väljs för ett år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2011/2012 haft följande funktionärer:
Styrelsens sammansättning
Rolf Lundgren, Ordförande       
Helen Fasth-Gillstedt, Styrelseledamot       
Anna Jeppsson, Styrelseledamot       
Elisabet von Uthmann, Styrelseledamot                   
Erik Salén, Styrelseledamot   
Johan Tjernberg, Styrelseledamot
Kent Andersson, Styrelseledamot


Revisorer

Michael Mononen, Revisor


Valberedning

Rolf Lundgren, Ordförande
Inger Lundin, Ledamot
Per Malmqvist, Ledamot


Vid årsmötet 2011 invaldes Anna Jeppson som styrelseledamot på en period om två år. Vid årsmötet 2012 valdes ordförande och övriga ledamöter för en period av ett år, i enlighet med förändring i föreningens stadgar.


Två styrelseledamöter, Per Malmqvist och Robert Berglund avgick efter många års styrelsearbete och stort engagemang inom Djursholm Indians.

Per Malmqvist är nog den spelare och styrelseledamot som absolut mest förknippas med basket i Djursholm. Per var redan 1971 ordförande för Djursholms Basket som då var en sektion inom Djursholms Idrottsförening. Per har genom alla år varit stöttepelare både som spelare, ordförande och styrelseledamot. Han har varit och är mycket uppskattad och det kan inte nog betonas det stora ideella arbete som Per lagt ner under många år.

Robert Berglund har under många år varit styrelseledamot i Djursholm Indians. Robert har ett genuint basketintresse och har under många år verkat som tränare, styrelseledamot och spelare. Robert har lagt ned ett stort ideellt arbete under dessa år och varit uppskattad av alla inom föreningen.

Djursholm Indians riktar ett varmt tack till allt arbete och engagemang som Per och Robert bidragit med. Båda två fortsätter att bidra med hjälp till klubben och att vara spelare i klubbens signaturlag H7   

Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits tio styrelsemöten.       

Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Samskolan, Stocksundsskolan och Nya Mörby. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.


Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 
Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.


Sponsorer

Klubben har en huvudsponsor COOP Enebyängen. Till detta har klubben också Basketshop.se och DaleCarnegie samt ett antal företag som på ett mycket välkommet sätt bidrar som sponsorer.


Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 483 medlemmar fördelat på 189 kvinnor och 284 män. Av dessa är 385 i åldrarna 7 till 20 år fördelat på 153 kvinnor och 217 män.


Klubben har haft fyra lag i seniorserier.

10 lag har deltagit i Mitt i Cupen och under våren i Lions Cup. 14 lag har deltagit i juniortävlingarna EBC och EB. Klubben har även detta år haft stora idrottsliga framgångar. Relativt klubbens storlek konstaterar vi år från år att nivån på våra lag är mycket god.


Herrar har spelat division 2 och placerat sig på den högre halvan. Damer har spelat Division 2 och 3. I division 2 placerade sig damerna i mitten av tabellen och i division 3 vann damlaget serien. Det är främst ungdomsspelare som spelat seniorserier. Resultaten visar att de klarar att kommande år spela högre upp i seriesystemet.
Våra ungdomslag har också i år haft en framgångsrik säsong. F98 tog silver i RM , F97 tog silver i Mitt i Cupen och kom till Final Four i RM. F98 tog guld i Göteborg Basketball festival.

På pojksidan kom P95 till ”final eight” i RM och P98 kom bl.a. fyra i Mitt i Cupen.

Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 10 lag i åldrarna födda 03 till 05. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam ungefär lika många flickor som pojkar har spelar i basketskolan.


Turneringar

F97 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. F97 har också under året deltagit i EYGBL (European Youth Girl Basketball League) där det mött kvalificerat europeiskt motstånd.
10 lag med lagledare deltog i turneringen i Göteborg.
12 lag deltog i Eskilstuna Energi och Miljö basket cup
5 lag spelade i Peak cup.
2 lag spelade Lampe Challenge
1 lag deltog i Tälje cup


Motionsbasket

Indians har två motionslag som spelar. Damlaget ”Djursholm sixties”, herrlaget ”H7”. Laget har under året spelat i Division 7 och lyckades i år lämna sista platsen.


Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.
Kul och klubbkänsla !!!
- över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar
- engagerade föräldrar och publik på matcherna
- mycket mer än bara basket
Coacherna är A och O…
- Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher
   ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt
- coacher ska ha bra nätverk
- coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar
Bredd ger topp
- fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen
- hög kvalitet för att utveckla basketen och social
 mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
- vill gärna slåss i tunga serier och turneringar
Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.


Coachsatsning A och O

Våra unga coacher tillsammans med de få äldre coacher som finns inom klubben gör ett fantastiskt arbete. Vi har en oerhörd styrka i att så många som fyrtio ungdomar under året velat engagera sig som coacher och utbilda sig.

Under året har flertalet av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs, steg 1 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi. Under våren fick 5 av klubbens coacher stipendium att genomgå DaleCarnegies Youth Leadership Program. Stipendierna sponsrades av DaleCarnegie.
Under säsongen har Andreas Aldrin slutat för att återvända till hemstaden Luleå.

Satsningen på unga coacher är fortsatt klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt. Coachskolan omfattar idag coacher i åldrarna 13 till 18 år. Klubben är unik i sin satsning på yngre coacher och flera klubbar har visat intresse för hur denna byggs upp.

Årets stora satsning var att ca 30 av klubbens coacher åkte till Vannes i Frankrike för att följa det svenska Damlaget i EM. Resan blev mycket lyckad, vi fick möjlighet att se bra basket, diskutera klubbfrågor och ha en gemensam middag med Täby som också hade sina coacher samlade i Vannes.

Kul och klubbkänsla

Vi kan konstatera att det är fler och fler som kommer till Friberga även när de inte har träning eller matcher.  Ett mål är att öka andelen ungdomar som ”hänger” i hallen (våra uppskattade hallråttor) och att fler föräldrar och vänner kommer när det är matcher. Det är inte ovanligt att det på helgmatcherna är upp till 80 till 100 personer som tittar på matcher.
Under året har vi stått värdar för olika arrangemang, Vi har haft RM, USM, EBC (för de minsta). Klubben lägger ned stor ansträngning på att dessa arrangemang blir så bra som möjligt. Både föräldrar och spelare i lagen engageras och allt tillsammans bidrar till vår devis om ”inte bara basket”. Vi uppskattas också från andra klubbar och förbundet.
Under året har Friday Nights fortsatt varit uppskattat och genomförts ungefär var 6 vecka.

Ett 30-tal spelare i olika åldrar åkte också tillsammans till Italien på träningsläger. Precis som förra året var vi med på Lidingös Karlstadsläger dit ett antal spelare och tränare åkte.


Bredd ger topp


Målsättningen är att ungdomsverksamheten ska hålla högsta klass och att kunna erbjuda detta till alla under hela skoltiden. Det är en tuff kombination att arbeta för att ”ha så många kvar i basketen så länge som möjligt”. Det handlar om att kunna ge alla en utmaning från de som vill satsa mycket på sin idrott till de som vill spela för att det är roligt men som kanske inte satsar allt. Klubben försöker här på olika sätt hitta bra lösningar och skapa gemenskap.
Vi försöker i många årsgrupper spela i flera divisioner så att alla spelare ska känna att de får utrymme att förbättra sig utifrån den nivå de idag är på. Vi vet att det är först i 15 – 16 års ålder som det börjar utkristallisera sig vilka spelare som har viljan och talangen att träna så mycket som det krävs för att nå elit. Vi vill att alla spelare ska ha samma chans att när de blir äldre kunna välja om de vill fortsätta för att det är roligt eller om de känner att de vill göra en elitsatsning.
Vi arbetar aktivt tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och har en bra dialog.


Samarbete Djursholm Indians och Täby Basket

I våras beslutade Djursholm Indians och Täby Basket för att inleda ett mångårigt samarbete med syftet att skapa förutsättningar för en starkare utveckling i hela Norrort. Bakgrunden är de svårigheter som klubbar har att kunna behålla ungdomar kvar i idrotten från 15 – 16 års ålder. För att klara detta krävs att det finns både bredd och topp. Båda klubbarna har de senaste åren fått se duktiga spelare gå till andra klubbar där det kan få bättre utveckling med följd att lag ramlat samman och även de som vill fortsätta på en mindre krävande nivå slutar.
Samarbetet bygger på att skapa gemensamt representationslag för herrar och damer samt att årligen fånga upp äldre spelare och hitta konstellationer som leder till att det finns träningsmöjligheter och lag för alla att spela i. Samarbetet innebär att:
•    Klubbarna får bättre ekonomiska möjligheter att anställa bra tränare
•    Representationslag som spelar i division 1 herrar och division 2 damer där spelarna kommer från Norrort och som ger bra förutsättningar för fortsatt utveckling för de som satsar mest
•    Gemensamma äldre ungdomslag där det finns förutsättningar för både att spela för att det är roligt och att satsa mycket.
Ambitionen är att skapa en ny gemensam klubb för representationslag som också tar ett ansvar för äldre ungdomslag. Ambitionen är att alla spelare ska kunna träna och spela på sin nivå till och med gymnasiet. Djursholm Indians och Täby Basket kvarstår som egna klubbar med lag till och med U 19


Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Sedan två år tillbaka har klubben tack vare en väl skött ekonomi kunnat öka antalet anställda vilket medfört betydligt ökad kvalité i allt från administration till träningar
Djursholm Indians har under året haft följande anställda:

 • Inger Lundin har varit anställd (till 50%) som kanslichef
 • Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).
 • Magnus Fogelberg har varit anställd (till 90 %) som tränare.
 • Andreas Aldrin har varit anställd (till 75%) som tränare och ansvarig för basketskolan (slutade 20130315)
 • Roger Lundin har varit anställd (till 40 %) som tränare.
 • Rasmus Egnefors har varit anställd (till 25 %) som tränare och ansvarig för Basketskolan

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

Styrelsen ser att det goda arbete som drivits under flera år nu har gett den ekonomiska stabilitet som innebär att klubben klarar kostnader för en mycket kvalificerad kanslifunktion och fyra mycket kvalificerade och välrenommerade tränare. Tillsammans med alla övriga coacher och fortsatt kontinuitet i styrelsen kan Djursholm Indians se de kommande åren med tillförsikt.


Kommande verksamhetsår

Vi fortsätter under kommande verksamhetsår att prioritera satsningar för att stärka klubbens mål och filosofi.
Fokus under det kommande året är att:

 • Öka satsningen på basketskola och coachskola. Långsiktigt är detta av största betydelse för att garantera en bra kvalité. Magnus Fogelberg kommer att ta över som sportchef med särskilt ansvar för coachutveckling.
 • Aktivt arbete med öka andelen ungdomar som vill gå in som tränare, domare eller andra funktioner inom klubben.
 • Etablera Norrorts samarbete och arbeta för att detta långsiktigt blir framgångrikt.
 • Fortsätta arbetet med att söka efter kvalificerade tränare och med målsättning att kunna ersätta dessa upp till 50 %.
 • Satsning på fler sponsorer. För fortsatt utveckling behöver föreningen öka samarbetet med sponsorer. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål
 • Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr och Dam serierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.


Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Summan av de satsningar som görs kan enligt plan finansieras löpande. Dessutom är tidigare års överskott är balanserade och skapar en trygghet för den expansionsfas klubben är inne i och som förutsätter långsiktig finansiering.

Rolf Lundgren

Helen Fasth-Gillstedt

Elisabet von Uthmann

Anna Jeppson

Erik Salén

Johan Tjernberg

Kent Andersson

Djursholm den 9 oktober 2013

Uppdaterad: 02 NOV 2014 18:19 Skribent: Kent Andersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info