Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2016


Verksamhetsberättelse 2016

 

1.    Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2015-09-01 till och med 2016-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

 

2.    Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt sextonde verksamhetsår 2015/2016 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

 

3.    Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och styrelsen har under året förbättrat budget- och uppföljningsrutiner.

Föreningen har som målsättning att spel- och medlemsavgifter ska i förhållande till andra idrotter vara lägre. Detta för att ge fler möjlighet att medverka och att bidra till förbundets vision om att vara ”Sveriges mest tillgängliga idrott”

Föreningen har under flera år arbetat långsiktigt för att skapa ekonomiska förutsättningar att dels ge utrymme för att utveckla och avlöna föreningens unga coacher dels att kunna anställa välutbildade coacher men också för att kunna göra nysatsningar.

Detta långsiktiga arbete har under många år inneburit att klubben nu har kanslichef samt 6 tränare anställda på mellan 40 % och 100 %.

En allt mer professionell verksamhet drar till sig fler spelare men ställer samtidigt hela tiden högre krav på ökad kvalité i form av bättre träningsförutsättningar, mer fysträning, utveckling av coacher med mera. Det medför också spel i högre serier, mer spel i RM och USM samt möjligheter till deltagande i nationella och internationella turneringar.

Under året har satsningar gjorts bland annat för fortsatt etablering av samarbetet med Täby Basket som innebär att alla ungdomar från det att de börjar gymnasiet spelar under det gemensamma namnet Norrort. Styrelsen har bedömt att denna satsning är nödvändig för att kunna ge alla ungdomar möjlighet att kunna spela på sin nivå i sin hemmamiljö och för att också kunna erbjuda de yngre spelarna en bra verksamhet och en visshet att de kan fortsätta spela även när de börjar gymnasiet.

Denna satsning har initialt inneburit ökade kostnader men för innevarande år har satsningen nu vänts till att totalt för klubben ge minskade kostnader och högre kvalitet för att driva verksamhet för de äldre ungdomarna.

 

Under slutet av verksamhetsåret togs också beslut att på heltid anställa Jovana Ciric som tränare i Djursholm Indians. Satsningen görs för att höja kvaliteten i de allra yngsta lagens utveckling och för att stärka förutsättningarna för att också fortbilda klubbens övriga tränare. Tillsammans med Magnus Fogelberg kommer de att under kommande år utveckla program för att Djursholm Indians ska bli en av de bästa klubbarna på att ge yngre en bra basketutbildning. Satsningen har bland annat kunnat genomföras med hjälp av gåvor från klubbens medlemmar.

Ett fortsatt fokus på intäkter och kostnader blir de kommande åren viktigt för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.

 

Förbättringarna i rutiner för detta har gett en god överblick och bra beslutsunderlag för de satsningar som nu görs och med sikte att förstärka klubbens mål och filosofi de kommande åren.

 

Utfallet för verksamhetsåret 2015/2016 visar ett överskott på 197 600 kronor. Det är i linje med vad föreningen planerat för att ha möjlighet att fortsätta satsningarna på ett ge ungdomar en bra basketutbildning.

 

4.    Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande och styrelseledamöter väljs för ett år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2015/2016 haft följande funktionärer:

 

Styrelse

Rolf Lundgren, styrelseledamot, ordförande  

Erik Salén, styrelseledamot, vice ordförande                

Mia O’Connor, styrelseledamot, kassör         

Gunnar Demnert, styrelseledamot, sekreterare  

Elisabet von Uthmann, styrelseledamot

Anna Jeppsson, styrelseledamot       

Johan Tjernberg, styrelseledamot

Gunnar Ek, styrelseledamot

Kent Andersson, styrelsesuppleant

 

5.    Revisorer

Helen Fasth Gillstedt

Roger Lundin

 

Valberedning

Rolf Lundgren, ordförande

Inger Lundin, ledamot

Ninni Salén, ledamot

 

Vid årsmötet 2014 nyvaldes Mia O’Connor och Gunnar Demnert som styrelseledamöter för en period om ett år. Kent Andersson lämnade styrelsen och invaldes som suppleant för en period om ett år. Ordförande och övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år.

 

6.    Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits nio styrelsemöten. 

 

7.    Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Samskolan, Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Nya Mörby. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

 

8.    Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 

 

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

 

9.    Sponsorer

Klubben har en huvudsponsor, Stora COOP Enebyängen. Till detta har klubben också ett antal företag som på ett mycket välkommet sätt bidrar som sponsorer och med gåvor.

 

10. Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 497medlemmar fördelat på 196 kvinnor och 301 män. Av dessa är 410 i åldrarna 7 till 20 år fördelat på 175 kvinnor och 235 män.

Klubben har haft fyra lag i seniorserier samt 4 ungdomslag i samarbete med Täby Basket under det gemensamma namnet Norrort.

 

7 lag från Djursholm Indians har deltagit i Spalding Basketshop Cup. 11 lag har deltagit i juniortävlingarna EB. Klubben har även detta år haft stora idrottsliga framgångar. Relativt klubbens storlek konstaterar vi år från år att nivån på våra lag är mycket god.

I Norrortssamarbetet har Herrar och damer spelat i division 1 och 2 och. Damerna blev 5:a i superettan och herrarna kom 7:a i basketettan. Våra ungdomslag har också i år haft en framgångsrik säsong. DU 18 vann guld i Stockholm Basketshop cup. DU17, DU19 och HU17 tog sig till elite 8 i USM, vilket även HU16 gjorde i RM.

 

Flera spelare från Djursholm Indians har deltagit i landslagsverksamheten och tillsammans med spelare från Täby Basket i Norrortssamarbetet är de två klubbarna en av de största som bidrar med landslagsspelare. Djursholm Indians har nu också flera unga spelare som gått vidare till spel i basketligan dam och herr. Fyra av klubbens coacher har också varit landslagstränare för ungdomslandslagen samt att två verkat som coacher inom regionverksamheten. 

 

Den fortsatta ökningen av medlemmar samt att spelare och coacher från Djursholm Indians är involverade i landslag och ligalag är ett bra kvitto på vår satsning på att ”bredd ger topp”.

 

11. Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 12 lag i åldrarnafödda06 till 09. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam: Ungefär lika många flickor som pojkar har spelat i basketskolan.

 

12. Turneringar

DU19 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap. DU19 vann turneringen.

 

Föreningen har fortsatt att satsa på att delta i Eskilstuna Energi och Miljö cup för de yngre lagen och Göteborg Basketball festival för de äldre lagen. Till båda turneringarna har flertalet lag deltagit. Utöver detta har lag deltagit i Peak Cup, Lundaspelen, Lampe Challenge och Tälje Cup.

 

13. Motionsbasket

Indians har två motionslag som spelar: Damlaget ”Djursholm sixties” och herrlaget ”H7”. Herrlaget har under året spelat i Division 7.

 

14. Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

 

Kul och klubbkänsla

 • Över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar 
 • Engagerade föräldrar och publik på matcherna
 • Mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O

 • Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt 
 • Coacher ska ha bra nätverk
 • Coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd ger topp

 • Fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen 
 • Hög kvalitet för att utveckla basketen och social mognad upp till U18/20 nivå (”up and out”)
 • Vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

 

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.

 

15. Coacherna är A och O; coachsatsning

Våra unga coacher tillsammans med föräldrar och anställda coacher gör ett fantastiskt arbete. Vi har en oerhörd styrka i att så många ungdomar under året velat engagera sig som coacher och utbilda sig. Vi fortsätter samarbetet med DaleCarnegie och delar ut stipendium för International Youth Leadership Programme.

 

Under året har flertalet av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs, steg 1 och steg 2 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi. En av klubbens tränare har antagits till steg 4. Han är den första och yngsta av klubbens coacher som antagits till det högsta utbildningssteget inom svensk basket.

 

Satsningen på coacher är fortsatt klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt.

 

16. Kul och klubbkänsla

Vi kan konstatera att det är fler och fler som kommer till Friberga även när de inte har träning eller matcher.  Ett mål är att öka andelen ungdomar som ”hänger” i hallen (våra uppskattade hallråttor) och att fler föräldrar och vänner kommer när det är matcher. Det är inte ovanligt att det på helgmatcherna är mellan 80 och 100 personer som tittar på matcher.

 

Under året har vi stått värdar för olika arrangemang, Vi har haft RM, USM, EBC (för de minsta). Klubben lägger ned stor ansträngning på att dessa arrangemang blir så bra som möjligt. Både föräldrar och spelare i lagen engageras och allt tillsammans bidrar till vår devis om ”inte bara basket”. Vi uppskattas också från andra klubbar och förbundet.

 

Ett antal spelare i olika åldrar åkte tillsammans till Italien på träningsläger. Några av klubbens tränare har där deltagit som coacher. För både spelare och coacher ger dessa värdefulla internationella erfarenheter.  I samarbete med Täby Basket har flera spelare deltagit i det gemensamma ”Kalmarlägret”.

 

17. Bredd ger topp

Målsättningen är att ungdomsverksamheten ska hålla högsta klass och att kunna erbjuda detta till alla under hela skoltiden. Det är en tuff kombination att arbeta för att ”ha så många kvar i basketen så länge som möjligt”. Det handlar om att kunna ge alla en utmaning från de som vill satsa mycket på sin idrott till de som vill spela för att det är roligt men som kanske inte satsar allt. Klubben försöker här på olika sätt hitta bra lösningar och skapa gemenskap.

Vi försöker i många årsgrupper spela i flera divisioner så att alla spelare ska känna att de får utrymme att förbättra sig utifrån den nivå de idag är på. Vi vet att det är först vid 15 – 16 års ålder som det börjar utkristallisera sig vilka spelare som har viljan och talangen att träna så mycket som det krävs för att nå elit. Vi vill att alla spelare ska ha samma chans att när de blir äldre kunna välja om de vill fortsätta för att det är roligt eller om de känner att de vill göra en elitsatsning.

 

Norrortssamarbetet är en viktig del i att fortsätta arbetet med att ”Bredd ger topp” för de som börjar i gymnasiet.

 

Vi arbetar aktivt tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och har en bra dialog.

 

18. Samarbete Djursholm Indians och Täby Basket (Norrort)

Under våren 2012 beslutade Djursholm Indians och Täby Basket för att inleda ett mångårigt samarbete med syftet att skapa förutsättningar för en starkare utveckling i hela Norrort. Bakgrunden är de svårigheter som klubbar har att kunna behålla ungdomar kvar i idrotten från 15 – 16 års ålder.

 

För att klara detta krävs att det finns både bredd och topp. Båda klubbarna har de senaste åren fått se duktiga spelare gå till andra klubbar där de kan få bättre utveckling med följd att lag ramlat samman och även de som vill fortsätta på en mindre krävande nivå slutar.

 

Samarbetet bygger på att skapa gemensamt representationslag för herrar och damer samt att årligen fånga upp äldre spelare och hitta konstellationer som leder till att det finns träningsmöjligheter och lag för alla att spela i. Samarbetet innebär att:

 • Klubbarna får bättre ekonomiska möjligheter att anställa bra tränare
 • Representationslag som spelar i division 1 herrar och division 2 damer där spelarna kommer från Norrort och som ger bra förutsättningar för fortsatt utveckling för de som satsar mest
 • Gemensamma äldre ungdomslag från U17 där det finns förutsättningar för både att spela för att det är roligt och att satsa mycket.

 

Säsongen 2015/16 är den tredje säsongen som samarbetet var igång. Resultatet så här långt är över förväntan. Vi har lyckats behålla flertalet spelare och även fångat upp spelare från övriga Norrort som inte haft lag att spela i. 

 

Vi har också lyckats nå idrottsliga framgångar och lyckats rekrytera mycket meriterade tränare. Samarbetet har de första åren tagit tid och kraft men vi ser nu att vi lyckats etablera arbetet och hitta strukturer för samarbetet vilket kommer att ge mer tid åt att koncentrera sig på de yngre lagen inom Djursholm Indians.

 

19. Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Sedan fyra år tillbaka har klubben tack vare en välskött ekonomi kunnat öka antalet anställda vilket medfört betydligt ökad kvalité i allt från administration till träningar.

 

Djursholm Indians har under året haft följande anställda

 • Inger Lundin har varit anställd (till 50 %) som kanslichef
 • Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).
 • Magnus Fogelberg har varit anställd (till 90 %) som tränare.
 • Jenny Håkanson har varit anställd (till 70 %) som ansvarig för Norrorts damlag
 • Christer Stjernborg har varit anställd (till 20 %) som ansvarig för Norrorts herrlag i division 1
 • Kevin Taylor Lundgren har varit anställd (till 50 %) som tränare
 • Eric Ward har varit anställd (till 50 %) som tränare

 

Under sensommaren anställdes Jovana Ciric på 100 %. Jovana har spelat professionell basket i flera länder under 16 års tid.

 

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som ofta arbetar ideellt.

 

Styrelsen ser att det goda arbete som drivits under flera år nu fortsatt ger oss ekonomiska förutsättningar för att fortsätta att göra satsningar för alla ungdomar.

 

Tillsammans med alla övriga coacher och fortsatt kontinuitet i styrelsen kan Djursholm Indians se de kommande åren med tillförsikt

 

20. Kommande verksamhetsår

Föreningen har de senaste åren haft en positiv utveckling i alla avseenden, sportsligt, antal medlemmar och omsättning. Att växa innebär också påfrestningar. Trycket på att utveckla ledare har ökat, att spela högre upp i seriesystemet ökar kraven på utbildade funktionärer och kräver mer kringarbete, administrationen öka mm. 

Fokus under det kommande året är att:

 • Utökad satsning på de yngsta lagen i Djursholm Indians. Vi vet att coacher är A och O. Med den satsning vi gör på ytterligare en heltidsanställd coach vill vi stärka förutsättningarna för att tidigt ge bra basketutbildning. Våra heltidsanställda coacher kommer också att få tid och möjlighet att hjälpa och utbilda övriga coacher.
 • Bli starkare på nyrekrytering. Vi har en fortsatt potential att fånga upp ungdomar i Danderyd och kommer att stärka vårt arbete mot kommunens skolor.
 • Satsning på att få fler föräldrar engagerade. Det krävs mycket ideellt arbete för att driva en stor ungdomsverksamhet. Vi har många engagerade föräldrar och kommer under året att arbeta aktivt för att fler ska kunna vara med och bidra till utvecklingen
 • Satsning på fler sponsorer. För fortsatt utveckling behöver föreningen öka samarbetet med sponsorer. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål
 • Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr- och Damserierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.
 • Aktivt arbete med öka andelen ungdomar som vill gå in som tränare, domare eller andra funktioner inom klubben.

 

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Efter två år med negativt resultat har klubben i år ett positivt utfall, som väger upp de tidigare åren. Klubben har ett betryggande eget kapital vilket skapar förutsättningar för att kunna fortsätta en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Budget: Det ekonomiska utfallet för det kommande året förväntas bli i linje med detta år. Det innebär oförändrade intäkter och kostnader.

 

 

 

Rolf Lundgren

Erik Salén      

Mia O’Connor   

Gunnar Demnert                  

Elisabet von Uthmann

Anna Jeppson                                                              

Johan Tjernberg      

Gunnar Ek

                                                                                                

 

 

Djursholm den 20 september 2016

Uppdaterad: 21 AUG 2017 12:13 Skribent: Kent Andersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info