Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2017


Verksamhetsberättelse 2017

 

1.    Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2016-09-01 till och med 2017-08-31 för föreningen Djursholm Indians BK.

 

2.    Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt sextonde verksamhetsår 2015/2016 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

 

3.    Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Föreningen har som målsättning att spel- och medlemsavgifter ska i förhållande till andra idrotter vara lägre. Detta för att ge fler möjlighet att medverka och att bidra till förbundets vision om att vara ”Sveriges mest tillgängliga idrott”

Föreningen har under flera år arbetat långsiktigt för att skapa ekonomiska förutsättningar att dels ge utrymme för att utveckla och avlöna föreningens unga coacher dels att kunna anställa välutbildade coacher men också för att kunna göra nysatsningar. Klubben ska också kunna klara svackor som kan tänkas komma.

Detta långsiktiga arbete har under många år inneburit att klubben nu har kanslichef samt 4 tränare anställda på mellan 40 % och 100 %.

En allt mer professionell verksamhet drar till sig fler spelare men ställer samtidigt hela tiden högre krav på ökad kvalité i form av bättre träningsförutsättningar, mer fysträning, utveckling av coacher mm. Det medför också spel i högre serier, mer spel i RM och USM samt möjligheter till deltagande i nationella och internationella turneringar.

 

Under året har fortsatta satsningar gjorts på samarbetet med Täby Basket som innebär att alla ungdomar från det att de börjar gymnasiet spelar under det gemensamma namnet Norrort. Styrelsen är nöjd med denna satsning och ser den som nödvändig för att kunna ge alla ungdomar möjlighet att kunna spela på sin nivå i sin hemmamiljö och för att också kunna erbjuda de yngre spelarna en bra verksamhet och en visshet att de kan fortsätta spela även när de börjar gymnasiet.

 

Ett fortsatt fokus på intäkter och kostnader blir de kommande åren viktigt för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.

.

Verksamhetsåret 2016/2017 visar föreningens resultat på ett underskott om 62 000 kronor. 35 000 kronor av detta är en oförutsedd kostnad och i övrigt hade föreningens budgeterat för ett mindre underskott. Föreningens ekonomiska mål är uppfyllt för verksamhetsåret. 

  

4.    Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande och styrelseledamöter väljs för ett år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2016/2017 haft följande funktionärer:

 

Styrelse

Rolf Lundgren, styrelseledamot, ordförande  

Mia O’Connor, styrelseledamot, kassör         

Gunner Demnert, styrelseledamot, sekreterare  

Elisabet von Uthmann, styrelseledamot

Lars-Erik Hillbom, styrelseledamot

Tony Clark, styrelseledamot

Kent Andersson, styrelsesuppleant

 

5.    Revisorer

Helen Fasth Gillstedt

Erik Salén

 

Valberedning

Johan Tjernberg, ordförande

Inger Lundin, ledamot

Gunnar Ek, ledamot

 

Vid årsmötet 2016 invaldes Lars-Erik Hillbom och Tony Clark som styrelseledamoter för en period om ett år. Anna Jeppson och Gunnar Ek avsade sig omval. Ordförande och övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år.

 

Styrelsen tackar Anna Jeppson och Gunnar Ek för ett mångårigt engagemang. Anna och Gunnar har på ett fantastiskt sätt bidragit till att föreningen kunnat fortsätta utvecklas och som engagerade föreningspersoner med ett hjärta för föreningen lovat hjälpa till där så behövs kommande år

 

6.    Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits nio styrelsemöten. 

 

7.    Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Samskolan, Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Nya Mörby. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

 

8.    Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund (statliga). Föreningen har under året också fått bidrag från den statliga satsningen Idrottslyftet. 

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

 

9.    Sponsorer

Klubben har en huvudsponsor, Stora COOP Enebyängen. Till detta har klubben också ett antal företag som på ett mycket välkommet sätt bidrar som sponsorer och med gåvor.

 

10. Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 450medlemmar fördelat på 175 kvinnor och 275 män. Av dessa är 341 i åldrarna 7 till 20 år fördelat på 164 kvinnor och 177 män.

Klubben har haft tre lag i seniorserier samt 6 ungdomslag i samarbete med Täby Basket under det gemensamma namnet Norrort.

10 lag från Djursholm Indians har deltagit i Spalding Basketshop Cup. 15 lag har deltagit i juniortävlingarna EBC.

I Norrortssamarbetet har Herrar spelat division 1 och damer spelat i division 1 och 2. Både damerna och herrarna kom 2:a i sina respektive serier. Våra ungdomslag har också i år haft en framgångsrik säsong. HU 17 vann guld i Spalding Basketshop cup.

 

Flera spelare från Djursholm Indians har deltagit i landslagsverksamheten och tillsammans med spelare från Täby Basket i Norrortssamarbetet är de två klubbarna näst bäst på att bidra med landslagsspelare i Sverige. Djursholm Indians har nu också flera unga spelare som gått vidare till spel i basketligan dam och herr. En av klubbens coacher har också varit landslagstränare för ungdomslandslagen samt verkat som coacher inom regionsverksamheten. 

 

Den fortsatta ökningen av medlemmar samt att spelare och coacher från Djursholm Indians är involverade i landslag och ligalag är ett bra kvitto på vår satsning på att ”bredd ger topp”.

 

11. Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. Basketskolan har haft 8 lag i åldrarna födda 07 till 09. Lagen har deltagit i EBC. Nyrekryteringen under året har varit lyckosam ungefär lika många flickor som pojkar har spelar i basketskolan.

 

12. Turneringar

HU17 blev under året inbjudna till Scania Cup som också är inofficiellt nordiskt mästerskap.

 

Föreningen har fortsatt att satsa på att delta i Eskilstuna Energi och Miljö cup för de yngre lagen och Göteborg Basketball festival för de äldre lagen. Till båda turneringarna har flertalet lag deltagit. Utöver detta har lag deltagit i Peak Cup, Lundaspelen, Lampe Challenge och Tälje Cup.

 

13. Motionsbasket

Indians har två motionslag som spelar. Damlaget ”Djursholm sixties”, herrlaget ”H7”.

 

14. Satsningar under året

Under året har styrelsen tillsammans med aktiva fortsatt arbeta för att genomföra klubbens mål och filosofi.

 

Kul och klubbkänsla

 • Över laggränser, åldrar och mellan tjejer och killar 
 • Engagerade föräldrar och publik på matcherna
 • Mycket mer än bara basket

Coacherna är A och O

 • Coachskolan lär våra ”trainees” och unga coacher ledarskap på ett kul sätt och bygger långsamt 
 • Coacher ska ha bra nätverk
 • Coacher är förebilder - ungdomar lär ungdomar

Bredd ger topp

 • Fokus på Basketskolan och junior- och ungdomslagen 
 • Hög kvalitet för att utveckla basketen och social mognad upp till U18/20 nivå (“up and out”)
 • Vill gärna slåss i tunga serier och turneringar

 

Vi fortsätter arbetet med att koncentrera oss på ungdomsverksamheten och att bygga vidare på klubbkänsla och att vara en mötesplats där man tränar och umgås över olika åldrar och kön.

 

15. Coacherna är A och O; coachsatsning

Våra unga coacher tillsammans med föräldrar och anställda coacher gör ett fantastiskt arbete. Vi har en oerhörd styrka i att så många ungdomar under året velat engagera sig som coacher och utbilda sig.

 

Under året har flera av coacherna som genomgått Djursholm Indians coachskola gått grundkurs, steg 1 och steg 2 kurs i Svenska Basketbollförbundets regi. Kevin Taylor Lundgren blev som yngsta coach någonsin antagen till att gå steg 4 för elittränare

Satsningen på coacher är fortsatt klubbens viktigaste arbete för att driva utvecklingen på lång sikt.

 

Under våren har Kevin Taylor Lundgren aviserat att han kommer att gå vidare och bli ansvarig Head Coach för EOS damliga lag. Kevin kommer att vara den yngsta ligacoachen och han är också den yngsta landslagscoachen. Kevin har varit Djursholm Indians trogen sedan han var 6 år. Han började coacha som 12-åring och har under många år varit en stöttepelare både som spelare och som coach. Kevin är oerhört uppskattad som coach och som spelare och kamrat. Han har det sista året varit ansvarig för Norrorts alla damlag samt lärare/tränare på Tibble NIU. Vi är många som kommer att sakna Kevin men vi kommer med intresse följa hans fortsatta karriär och Djursholm Indians vill tacka för alla hans år och önska honom all lycka till när han nu tar nästa steg. Vi vet att Djursholm Indians alltid kommer vara i Kevins hjärta

 

16. Kul och klubbkänsla

Ett mål är att öka andelen ungdomar som ”hänger” i hallen (våra uppskattade hallråttor) och att fler föräldrar och vänner kommer när det är matcher. Under året har vi stått värdar för olika arrangemang, Vi har haft RM, USM, EBC (för de minsta). Klubben lägger ned stor ansträngning på att dessa arrangemang blir så bra som möjligt. Både föräldrar och spelare i lagen engageras och allt tillsammans bidrar till vår devis om ”inte bara basket”. Vi uppskattas också från andra klubbar och förbundet.

Under året har vi promotat spontanbasket med målsättningen att promota att ungdomar spelar basket på raster och övrig fritid. Under parollen ”Friday Challenge” har vi ordnat 3x3 matcher i Fribergahallen. Totalt 3 omgångar genomfördes under våren 2017 och som mest var det 80 ungdomar på plats och deltog. Konceptet kommer att vidareutvecklas under 2017/18 för att ytterligare promota tillgängligheten i basketspelandet.

 

 Ett antal spelare i olika åldrar åkte också tillsammans till Italien på träningsläger. Två av klubbens tränare har där deltagit som coacher. För både spelare och coacher ger detta värdefulla internationella erfarenheter.  I samarbete med Täby Basket har flera spelare deltagit i det gemensamma ”Kalmarlägret”

 

17. Bredd ger topp

Målsättningen är att ungdomsverksamheten ska hålla högsta klass och att kunna erbjuda detta till alla under hela skoltiden. Det är en tuff kombination att arbeta för att ”ha så många kvar i basketen så länge som möjligt”. Det handlar om att kunna ge alla en utmaning från de som vill satsa mycket på sin idrott till de som vill spela för att det är roligt men som kanske inte satsar allt. Klubben försöker här på olika sätt hitta bra lösningar och skapa gemenskap.

Vi försöker i många årsgrupper spela i flera divisioner så att alla spelare ska känna att de får utrymme att förbättra sig utifrån den nivå de idag är på. Vi vet att det är först i 15 – 16 års ålder som det börjar utkristallisera sig vilka spelare som har viljan och talangen att träna så mycket som det krävs för att nå elit. Vi vill att alla spelare ska ha samma chans att när de blir äldre kunna välja om de vill fortsätta för att det är roligt eller om de känner att de vill göra en elitsatsning.

 

Norrortssamarbetet är en viktig del i att fortsätta arbetet med att ”Bredd ger topp” för de som börjar i gymnasiet.

 

Vi arbetar aktivt tillsammans med Svenska Basketbollförbundet och har en bra dialog.

 

Vi har under året ändrat så att våra bästa tränare också är delaktig i de yngstas träning. Detta för att tidigt ge bra förutsättningar till alla spelare.

 

18. Samarbete Djursholm Indians och Täby Basket (Norrort)

Under våren 2012 beslutade Djursholm Indians och Täby Basket för att inleda ett mångårigt samarbete med syftet att skapa förutsättningar för en starkare utveckling i hela Norrort. Bakgrunden är de svårigheter som klubbar har att kunna behålla ungdomar kvar i idrotten från 15 – 16 års ålder.

För att klara detta krävs att det finns både bredd och topp. Båda klubbarna har de senaste åren fått se duktiga spelare gå till andra klubbar där de kan få bättre utveckling med följd att lag ramlat samman och även de som vill fortsätta på en mindre krävande nivå slutar.

Samarbetet bygger på att skapa gemensamt representationslag för herrar och damer samt att årligen fånga upp äldre spelare och hitta konstellationer som leder till att det finns träningsmöjligheter och lag för alla att spela i. Samarbetet innebär att:

 • Klubbarna får bättre ekonomiska möjligheter att anställa bra tränare
 • Representationslag som spelar i division 1 herrar och division 2 damer där spelarna kommer från Norrort och som ger bra förutsättningar för fortsatt utveckling för de som satsar mest
 • Gemensamma äldre ungdomslag från U17 där det finns förutsättningar för både att spela för att det är roligt och att satsa mycket.

Säsongen 2016/17 är den fjärde säsongen som samarbetet är igång. Resultatet så här långt är över förväntan. Vi har lyckats behålla flertalet spelare och även fångat upp spelare från övriga Norrort som inte haft lag att spela i. 

 

Vi har också lyckats nå idrottsliga framgångar och lyckats rekrytera mycket meriterade tränare.

 

19. Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Sedan fem år tillbaka har klubben tack vare en välskött ekonomi kunnat öka antalet anställda vilket medfört betydligt ökad kvalité i allt från administration till träningar.

Djursholm Indians har under året haft följande anställda

 • Inger Lundin har varit anställd (till 90 %) som kanslichef
 • Löpande bokföring har skötts av Lena Lind (avlönad).
 • Magnus Fogelberg har varit anställd (till 90 %) som tränare.
 • Jovana Ciric har varit anställd (till 100 %) som tränare både inom Djursholm Indians och Norrort
 • Roger Lundin har varit anställd (till 20%) som ansvarig för Norrorts U19 lag
 • Kevin Taylor Lundgren har varit anställd (till 50 %) som ansvarig för Norrorts damlag
 • Mattia Guarenghi har varit anställd (till 40 %) som tränare för Norrorts HU 17

 

 

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

Styrelsen ser att det goda arbete som drivits under flera år nu fortsatt ger oss ekonomiska förutsättningar för att fortsätta att göra satsningar för alla ungdomar.

 

Tillsammans med alla övriga coacher och fortsatt kontinuitet i styrelsen kan Djursholm Indians se de kommande åren med tillförsikt

 

20. Kommande verksamhetsår

 

Fokus under det kommande året är att:

 • Utökad satsning på de yngsta lagen i Djursholm Indians. Vi vet att coacher är A och O. Våra heltidsanställda coacher kommer också få tid och möjlighet att hjälpa och utbilda övriga coacher.
 • Bli starkare på nyrekrytering. Vi har en fortsatt potential att fånga upp ungdomar i Danderyd och kommer att stärka vårt arbete mot kommunens skolor.
 • Satsning på att få fler föräldrar engagerade. Det krävs mycket ideellt arbete för att driva en stor ungdomsverksamhet. Vi har många engagerade föräldrar och kommer under året att arbeta aktivt för att fler ska kunna vara med och bidra till utvecklingen
 • Satsning på fler sponsorer. För fortsatt utveckling behöver föreningen öka samarbetet med sponsorer. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål
 • Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr- och Damserierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.
 • Aktivt arbete med öka andelen ungdomar som vill gå in som tränare, domare eller andra funktioner inom klubben.

 

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Klubben har ett betryggande eget kapital vilket skapar förutsättningar för att kunna fortsätta en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

 

Rolf Lundgren    

Mia O’Connor   

Gunner Demnert                  

Elisabet von Uthmann

Lars-Erik Hillbom                                                             

Tony Clark     

 

                                                                                                

 

 

Djursholm den 20 september 2017

Uppdaterad: 04 MAR 2019 15:19 Skribent: Kent Andersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info