Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsberättelse 2019


Verksamhetsberättelse 2018/2019

 

1.            Period

Verksamhetsberättelsen avser perioden 2018-09-01 till och med 2019-08-31 för föreningen Djursholm Indians Basketklubb.

 

2.            Föreningen

Föreningen bildades vid ett möte 1999-04-25 och har nu avslutat sitt 20 verksamhetsår 2018/2019 med ordinarie styrelse. Föreningen är registrerad hos Riksidrottsförbundet.

 

3.            Ekonomi

Föreningen har en stabil och sund ekonomi. Verksamheten bedrivs kostnadseffektivt.

Föreningen har som målsättning att spel- och medlemsavgifter ska i förhållande till andra idrotter vara lägre. Detta för att ge fler möjlighet att medverka och att bidra till förbundets vision om att vara ”Sveriges mest tillgängliga idrott” och att verka i linje med RFs mål att sänka trösklarna till idrotten.

 

Efter två år med negativt resultat, främst beroende på ökade lönekostnader i kombination med minskade intäkter - från reducerat Idrottslyft och minskande medlemsantal, så nådde verksamhetsåret 2018/2019 ett litet positivt resultat på 88 000 kronor. Under året har fokus i ekonomin varit att behålla trenden med ökande medlemmar samt att minska personalkostnaderna och det har gett resultat, utan att föreningen behövt sänka ambitionerna med verksamheten.

 

Under året har fortsatta satsningar gjorts på samarbetet med Täby Basket som innebär att alla ungdomar från det att de börjar gymnasiet spelar under det gemensamma namnet Norrort. Styrelsen är nöjd med denna satsning och ser den som nödvändig för att kunna ge alla ungdomar möjlighet att kunna spela på sin nivå i sin hemmamiljö och för att också kunna erbjuda de yngre spelarna en bra verksamhet och en visshet att de kan fortsätta spela även när de börjar gymnasiet.

För att stärka Norrorts ekonomi och avlasta ägarklubbarna har klubben, tillsammans med Täby Basket, och i regi av Jan Marklund, drivit AVM Norrort – ett nätverk för företagande i Norrorts område. Detta har genererat ett litet men mycket välkommet bidrag till verksamheten. Nätverket är nu etablerat och bör kunna växa ytterligare under kommande säsong.

 

Ett fortsatt fokus på både intäkter och kostnader blir de kommande åren viktigt för att kunna upprätthålla de målsättningar föreningen har med fortsatt hög kvalité.

 

Trots det positiva resultatet har styrelsen beslutat att öka träningsavgifterna något inför kommande verksamhetsår – detta för att säkra att verksamheten fortsatt kan utvecklas enligt de mål och tankar som finns i föreningen.

  

4.            Styrelse

Styrelsen arbetar oavlönat. Ordförande väljs för ett år och styrelseledamöter väljs för ett, eller två, år i taget. Föreningen har under verksamhetsåret 2018/2019 haft följande funktionärer:

 

Styrelse

Lars Erik Hillbom, styrelseledamot, ordförande  

Mia O’Connor, styrelseledamot, kassör         

Gunnar Demnert, styrelseledamot, sekreterare  

Johan Järte, styrelseledamot

Ditte Bäck, styrelseledamot

Anders Nordner, styrelseledamot

Stefan Juléus, styrelseledamot

Kent Andersson, styrelsesuppleant

 

5.            Revisorer

Laila Hammare

 

Valberedning

Inger Lundin, ordförande

Magnus Fogelberg, ledamot

Fredrik Salegård, ledamot

 

Vid årsmötet 2018 invaldes Ditte Bäck, Anders Nordner och Stefan Juléus som styrelseledamöter för en period om ett år. Tony Clark samt Anna Dahlborg lämnade och avtackades för sina insatser i styrelsen. Övriga styrelseledamöter omvaldes för en period om ett år.

 

6.            Styrelsemöten

Det har under tiden fram till årsmötet hållits åtta styrelsemöten. 

 

7.            Hallar

Föreningen har bedrivit verksamhet i Fribergaskolan, Mörbyskolan, Kevingeskolan, Vasaskolan, Viktor Rydbergs Samskola, Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Nya Mörby. Lokalerna är kontrakterade av Danderyds kommun.

 

8.            Bidrag

Föreningen har erhållit grund- och aktivitetsbidrag (kommunala) av Fritids- och Kulturnämnden i Danderyds kommun och aktivitetsbidrag ifrån Stockholms Idrottsförbund.

Föreningen är godkänd av Bingoalliansen som deltagande förening och har erhållit bidrag för verksamhetsåret.

 

 

9.            Idrottsverksamhet

Föreningen har under året haft totalt 467 medlemmar fördelat 51 %/49 % (pojkar/flickor)

 

Klubben har haft träningsverksamhet i alla åldergrupper från P/F 2012 till 2003. Totalt har det varit 19 träningsgrupper.

 

Tillsammans med Täby Basket bedrivs verksamhet för spelare från U17 upp till seniorverksamhet under namnet Norrort. Herrlaget i Norrort lyckades avancera från Basketettan till Superettan.

 

Utöver starka resultat har verksamheten växt och flera lag har nu över 20 spelare.  Största åldersgruppen har haft 38 medlemmar. Det är också speciellt glädjande att föreningen attraherar spelare att börja i åldergrupper över U12.

 

Djursholm Indians medverkade på Hamnens dag i Stocksund och har arrangerat öppna dagträningar under sportlovet samt första veckan på sommarlovet.

 

Under året har tre ”Friday Challenge-kvällar” arrangerats. Friday Challenge är en 3x3 tävlingskväll med målsättningen att inspirera till spontanidrottande, att ungdomar skall spontant starta basketaktiviteter på de korgar som finns offentligt inom kommunen eller privat hos invånarna. Under en Friday Challenge-kväll så mixas lagen med varierande årskullar samt pojkar och flickor. Syftet med mixandet är att försöka skapa så jämna lag som möjligt vilket inspirerar till spännande och engagerande matcher samt att stimulera förmågan att skapa matcher även med varierande spelarförmågor, som det kan se ut på en skolgård t.ex.
”Friday Challenge” har blivit en populär tillställning och som mest har det varit 80 deltagare på en kväll.

 

 

10.         Basketskolan

Basketskolan har under året ytterligare stärkt sin verksamhet. För nybörjargruppen, pojkar/flickor födda 2012, har träningen bedrivits av en ungdomsgrupp som turats om att leda övningarna.

11.         Motionsbasket

Indians har två seniora motionslag: damlaget ”Djursholm Indians 60s” och herrlaget ”H7”.

 

 

 

12.         Vision och värdegrund

Föreningen fortsätter att utvecklas enligt den tydliga vision och värdegrund som togs fram under föregående säsong:

 

Vision

Djursholm Indians ska vara en av Stockholms bästa basketklubbar som med engagemang, glädje och sportsliga framgångar lockar fler att delta och spela basket. Genom långsiktigt arbete, stimulerande och utvecklande träningar ger vi alla medlemmar möjlighet att växa på och utanför planen. Hos oss trivs man och har roligt.

 

Mission

 • Verka för sportsliga framgångar inom ungdomsbasket i Danderyds Kommun
 • Så många som möjligt, så länge som möjligt
 • Utveckla unga människor på och utanför basketplanen
 • Verka för en aktiv fritid genom basket
 • Att bedriva träningsverksamhet med hög kvalitet

Djursholm Indians verkar för sportsliga framgångar i Stockholmsregionen och nationellt. Vi vill ge ungdomar i Danderyds Kommun en aktiv fritid genom att bedriva träningsverksamhet av hög kvalitet. Vi vill utveckla unga människor på och utanför basketplanen och vill att så många som möjligt spelar så länge som möjligt.

 

Värdegrund

 • Bredd ger topp
 • Passion, glädje, respekt, energi, fokus, trygghet och engagemang
 • Laget före jaget – ta hand om varandra, både på och utanför planen
 • Bli en bra lagkamrat, inte bara en bra basketspelare
 • Trygghet att våga göra misstag, det är så man lär sig och växer
 • Delaktighet och gemenskap

 

Djursholm Indians är öppen för alla och den enskilde individen ges möjlighet till personlig utveckling – vi tror att bredd ger topp. Vår värdegrund bygger på glädje, delaktighet och gemenskap. Värdegrunden präglas av engagemang, prestationslust, respekt och trygghet för varje spelare att utvecklas i sin egen takt.

 

Under året har också gjorts en satsning på att lyfta fram och förtydliga policys och regler för verksamheten. Styrelsen har engagerat BRIS för att upplysa om hur klubben skall jobba med säkra och trygga möten i verksamheten.

 

Styrelsen beslutade under året att öka fokus på unga coacher. Flera unga spelare har tagit upp en roll som assisterande coacher i basketskolans lag. Styrelsen har också beslutat att klubben skall driva en organiserad utbildning inriktad på att höja och säkerställa kvaliteten på coachandet. Initiativet bedrivs under namnet ”Next Generation Coach Academy” (NGCA) och har temamöten varje månad för alla coacher. Syfte är att lyfta kvaliteten på coachandet, initiera flera ungdomar som coacher samt stimulera samarbetet mellan lag och coacher i föreningen.

  

13.         Samarbete Djursholm Indians och Täby Basket (Norrort)

Samarbetet gällande Norrort, mellan Djursholm och Täby, har pågått sedan 2012. Norrort styrs av de båda klubbarna gemensamt via Norrortsrådet. Samarbetet fungera bra och drivs i en öppen och progressiv anda.

 

14.         Kansli och tränare

Djursholm Indians bygger på mycket ideellt arbete. Som stöd har klubben under året haft följande anställda

 • Inger Lundin har varit anställd som kanslichef.
 • Löpande bokföring har skötts av Lena Lind.
 • Magnus Fogelberg har varit anställd som tränare.
 • Mohammad Satleh har varit anställd från augusti till juni som klubbassistent i Friberga. Han har även coachat F07. Anställningen var ett initiativ för ”Extra jobb” som genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen med syfte att hjälpa nyanlända med integration i samhället.

 

Övriga tränare är föräldrar och ungdomstränare som antingen arbetar ideellt eller får ersättning understigande belopp för sociala avgifter och skatt.

 

15.         Kommande verksamhetsår

Föreningen har det senaste året haft en positiv utveckling med ökande medlemmar samt ökande omsättning. Det är glädjande att arbetet med att öka intäkter samt minska kostnader nu resulterat i att verksamheten åter generar ett lite positivt resultat. Detta gör att klubben kan fortsätta att utveckla verksamheten i linje med sin vision. Klubben har ett gott rykte och verksamheten bedrivs med barn och ungdomarnas bästa som mål. Trycket på att utveckla ledare har ökat, att spela högre upp i seriesystemet ökar kraven på utbildade funktionärer och kräver mer kringarbete, administration mm. 

Fokus under det kommande året är på följande:

 • Fortsatt satsning på de yngsta lagen i Djursholm Indians. Vi vet att coacher är A och O. Med den satsning vi gör på unga coacher vill vi lyfta nivån på coachandet, engagemanget i klubben samt ge ungdomar ytterligare möjligheter till personlig utveckling.
 • Jobba vidare från det arbete som gjorts för att lyfta klubbens vision, mission samt värdegrund och utnyttja kraften från dessa till att engagera ideellt arbetande samt ekonomiskt bidragande.
 • Bli starkare på nyrekrytering. Vi har en fortsatt potential att fånga upp ungdomar i Danderyd och kommer att stärka vårt arbete mot kommunens skolor.
 • Satsning på att få fler föräldrar engagerade. Det krävs mycket ideellt arbete för att driva en stor ungdomsverksamhet. Vi har många engagerade föräldrar och kommer under året att arbeta aktivt för att fler ska kunna vara med och bidra till utvecklingen.
 • Fortsätta att tillsammans med Täby Basket och Jan Marklund driva Affärsnätverket AVM Norrort. Det första året har etablerat nätverket och det har genererat ett litet men hälsosamt tillskott till Norrorts verksamhet och därmed avlastar de respektive klubbarna. Målet för det kommande året är att växa nätverket för att ytterligare avlasta klubbarna de extra kostnader som kommer med att Norrorts representationslag skördar framgångar.
 • Satsning på fler sponsorer. Sponsring är en outnyttjad potential för klubben. Förutsättningarna med en tydlig vision och värdegrund finns på plats och bör kunna omsättas till mer sponsorintäkter. Föreningen har som ambition att hålla medlems- och spelaravgifter på en nivå som är lägre än andra fritidsaktiviteter i kommunen. Sponsorer blir här viktiga för att klara detta mål.
 • Öka ansträngningarna att få mer publik till Friberga. Med representationslag i både Herr- och Damserierna vill vi öka intresset för både föräldrar och spelare att komma till Friberga.
 • Aktivt arbete med öka andelen ungdomar som vill gå in som tränare, domare eller andra funktioner inom klubben.
 • Fortsatt satsning på att stimulera spontanidrottandet via 3x3 och liknande initiativ.

 

Styrelsen bedömer att ekonomin är god. Den negativa trenden gällande medlemsantalet har vänt och åtstramning avseende utgifter i kombination med en nödvändig justering av träningsavgifterna så är ekonomin väl i balans. Antalet medlemmar ökar också sakta men säkert och skapar en god grund för tillväxt. Klubben har ett betryggande eget kapital vilket skapar förutsättningar för att kunna fortsätta en framgångsrik utveckling av verksamheten. Det krävs dock fortsatt fokus på ekonomin för att säkerställa balans och att verksamheten bedrivs på sunda premisser.

 

 

Lars Erik Hillbom

Mia O’Connor   

Gunnar Demnert

Ditte Bäck                  

Anders Nordner

Stefan Juléus

Johan Järte

 

                                                                                                

 

 

 

 

Djursholm den 4 oktober 2019

Uppdaterad: 18 NOV 2019 07:20 Skribent: Kent Andersson
Epost: This is a mailto link

 

 

 

 

coachbild

 

 

@djursholmindians på Instagram:

  

Logotyp_webben_FB

 

 

 

 

Postadress:
Djursholm Indians BK - Basket
c/o Demnert, Borgenvägen 22
18238 Danderyd

Kontakt:
Tel: 0707400971
E-post: kansli@djursholmindi...

Se all info